Οι Εφαρμογές Προσομοίωσης Μηχανογραφικού

Δείτε πως λειτουργούν οι Εφαρμογές Προσομοίωσης Μηχανογραφικού. Υπάρχουν 8 Εφαρμογές. Μία για το Γενικό Λύκειο με όλες τις Σχολές, μία για το Γενικό Λύκειο μόνο με τις Σχολές που περνά την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ο υποψήφιος, μία για τους υποψηφίους με το 6% και μία για τους υποψηφίους με το 4%. Υπάρχουν και οι αντίστοιχες 4 εφαρμογές για τους υποψηφίους από τα ΕΠΑΛ.