Σεμινάρια

Τα Σεμινάρια είναι απαραίτητα για την δια ζώσης ενημέρωση των μαθητών σας και την ολοκλήρωση της προβολής του εκπαιδευτικού σας οργανισμού.

Θεματολογία
Συμμετοχή
Φωτογραφίες
video