Περιορισμός ευθύνης - Προσωπικά δεδομένα

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία Ευστράτιος Στρατηγάκης και ΣΙΑ ΕΕ  θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων που επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας ή/και συναλλάσσονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με εμάς. Η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων (ενδεικτικά αναφέρονται: πελάτες, κα) στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων μας που απορρέουν από την εκτέλεση συμβάσεων και το νόμο.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία

Α. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε απλά προσωπικά δεδομένα, που μας παρέχετε στο πλαίσιο άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της   εταιρείας Ευστράτιος Στρατηγάκης και ΣΙΑ ΕΕ  . Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούμε με σκοπό την εκπλήρωση και την εκτέλεση της σύμβασης που μας αναθέσατε.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας: Συλλέγουμε τα απλά προσωπικά σας δεδομένα, όπως  ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και γενικότερα στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αριθμού τηλεφώνου),
 • Στοιχεία τιμολόγησης: Συλλέγουμε τα στοιχεία σας, όπως για παράδειγμα, ονοματεπώνυμο,  ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας, έδρα επιχείρησης  κ.α.,  που είναι απαραίτητα για την έκδοση και πληρωμή των αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων – παραστατικών.

Δεν συλλέγουμε και δεν επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Β. Στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του Οδηγού Σταδιοδρομίας χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του Οδηγού Σταδιοδρομίας, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του Οδηγού Σταδιοδρομίας συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/ χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του Οδηγού Σταδιοδρομίας.

Ο επισκέπτης/ χρήστης του Οδηγού Σταδιοδρομίας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Ο Οδηγός Σταδιοδρομίας περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η επιχείρηση για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

Η χρήση των δεδομένων σας
(Α) Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας stadiodromia.gr, για την οποία δεν απαιτείται ατομικός κωδικός πρόσβασης, καθαρά για ενημέρωσή σας, χωρίς να χρειαστεί να δώσετε προσωπικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή δεν συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία από εσάς.
(Β) Ενδέχεται επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας. Στην περίπτωση αυτή, κατά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας, μας δηλώνετε προσωπικά στοιχεία σας.

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών αυτών δεδομένων  είναι απαραίτητη και γίνεται για να εκτελέσουμε τη συγκεκριμένη αίτησή σας, να απαντήσουμε σε ερωτήματά σας, να σας παρέχουμε πληροφορίες ή να επιβεβαιώσουμε την επικοινωνία μας, με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας σε εσάς.
Τα Δεδομένα αυτά δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία, κατά τρόπο ασύμβατο προς τους ανωτέρω σκοπούς.
Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για εκπλήρωση των στόχων για τους οποίους συλλέχθηκαν.
Τα στοιχεία σας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

(Γ) Στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης που μας αναθέσατε (σύμβαση παροχής υπηρεσιών κ.α.) ή που προτίθεστε να μας αναθέσετε (προσυμβατικό στάδιο) καθίσταται αναγκαίο να μας δηλώσετε διάφορα στοιχεία – πληροφορίες – δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς εσάς που απορρέουν από την εκτέλεση συμβάσεων .
Στο ανωτέρω πλαίσιο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε δεδομένα για την ορθή τήρηση και εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, την μεταξύ μας επικοινωνία και την ομαλή εξέλιξη της μεταξύ μας συνεργασίας.

Τα Δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για εκπλήρωση των στόχων για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, την άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Προσωπικά Δεδομένα ανηλίκων

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας οποιαδήποτε πληροφορία από παιδιά ηλικίας κάτω των δεκαέξι (16) ετών χωρίς τη γονική συναίνεση, εκτός εάν επιτρέπεται από το νόμο. Εάν είστε κάτω από 16 ετών παρακαλούμε να μην μας παρέχετε πληροφορίες για εσάς εκτός εάν έχετε τη συγκατάθεση του προσώπου που ασκεί τη γονική σας μέριμνα.

Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με βάση:

 • Τις συμβάσεις και συμφωνίες που έχουμε συνάψει με πελάτες για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας σχετικά με αυτές.
 • Τη συγκατάθεση του υποκειμένου, όταν και όπου αυτή απαιτείται.
 • Τη διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας, όσο και των δικών μας.
 • Τη συμμόρφωση και εκπλήρωση έννομης υποχρέωσής μας, σύμφωνα   με την εθνική νομοθεσία, και τη νομοθεσία της Ε.Ε. , όπως για παράδειγμα η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τις φορολογικές  υποχρεώσεις μας.

Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία Ευστράτιος Στρατηγάκης και ΣΙΑ ΕΕ  ενδέχεται να αποστέλλει προσωπικά δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεικτών:

 • Δημόσιες Αρχές : όταν αυτό είναι απαραίτητο σύμφωνα με τις επιταγές και κατ’ εφαρμογή διατάξεων της ασφαλιστικής, εργατικής, φορολογικής ή άλλης νομοθεσίας και σε όλες τις περιπτώσεις σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.
 • Συνεργάτες της επιχείρησής μας  σύμφωνα πάντοτε με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, δύναται κατά περίπτωση να διαβιβάζουμε τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα,  για την εκτέλεση και ορθή λειτουργία  των μεταξύ μας συμβάσεων, για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας ως προς την είσπραξη και εξόφληση των οφειλών που έχουν προκύψει, καθώς και κάθε άλλου εννόμου δικαιώματός μας και νομικής αξίωσης σε δικηγορικά γραφεία, λογιστικά/φοροτεχνικά γραφεία και λογιστές/ φοροτεχνικούς, συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία Ευστράτιος Στρατηγάκης και ΣΙΑ ΕΕ  εφαρμόζει κατάλληλου επιπέδου τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής ή παράνομης ή χωρίς εξουσιοδότηση πρόσβαση σε αυτά, χρήσης ή αποκάλυψής τους.

Όλοι οι συνεργάτες μας/αποδέκτες παρέχουν εγγυήσεις συμμόρφωσης με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε τα εξής δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας:

 • Το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα  προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και διατηρεί η επιχείρηση (δικαίωμα πρόσβασης).
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να διορθώσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,  εάν είναι ανακριβή ή μη επικαιροποιημένα (δικαίωμα διόρθωσης).
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή  των δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν η τήρησή τους δεν είναι πλέον απαραίτητη για εμάς, υπό τους περιορισμούς που προβλέπονται στις περιπτώσεις του άρθρου 1 του Κανονισμού (δικαίωμα διαγραφής).
 • Το δικαίωμα να ανακαλέσετε (χωρίς αναδρομική ισχύ) τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία.
 • Το δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και εφόσον η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει λάβει χώρα κατόπιν συγκατάθεσή σας ή υπήρξε απαραίτητη για την εκτέλεση σχετικής σύμβασης.
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων  που σας αφορούν σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την ακρίβεια ή την επεξεργασία τους .
 • Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας .

Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω δικαιώματα μπορεί να περιοριστούν λόγω έννομης υποχρέωσης, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που αιτηθείτε τη διαγραφή δεδομένων, ενώ υποχρεούμαστε να τα διατηρήσουμε βάσει νομοθεσίας, π.χ. φορολογικής, κλπ. ή για την άσκηση νομικών αξιώσεων.

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για την επίλυση οιασδήποτε απορίας αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Τροποποιήσεις στην Πολιτική Απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα μας να τροποποιήσουμε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Η εφαρμοστέα έκδοση θα είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα μας.

Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική  διεύθυνση, email : stratig@yahoo.com.
Για περαιτέρω αιτήματα μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).