Ετήσια Συνδρομή για Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Η ετήσια συνδρομή στον Οδηγό Σταδιοδρομίας περιλαμβάνει τρεις διακριτές υπηρεσίες. Και τρεις υπηρεσίες υπάρχει ο λογότυπος του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος σε κάθε οθόνη και μένει πάντα στην κορυφή. Κάνοντας κλικ στο λογότυπο ο χρήστης μεταβαίνει στην ιστοσελίδα του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Οι τρεις διακριτές υπηρεσίες είναι:
1. Η ενημέρωση της ιστοσελίδας του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, χωρίς ούτε ένα κλικ από τον υπεύθυνο του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, σε τέσσερα αντικείμενα:

  • Την Επικαιρότητα που ενδιαφέρει τον υποψήφιο για τα ΑΕΙ.
  • Τα θέματα των Πανελλαδικών όλων των ετών και όλων των κατηγοριών.
  • Τις βάσεις εισαγωγής των δύο τελευταίων ετών, όλων των κατηγοριών υποψηφίων.
  • Τον υπολογισμό μορίων εισαγωγής στα ΑΕΙ.

2. Η δημιουργία περισσότερων από 150 αναρτήσεων τον χρόνο για το facebook. Κάθε ανάρτηση στο facebook περιλαμβάνει το λογότυπο του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και με κλικ στο λογότυπο ο χρήστης μεταβαίνει στην ιστοσελίδα του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Για κάθε ανάρτηση που δημιουργούμε στέλνουμε ειδικό email. Από αυτό το email ανεβάζει στο facebook την ανάρτηση ο χρήστης του λογαριασμού facebook του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

3. Απεριόριστη πρόσβαση στον Οδηγό Σταδιοδρομίας, με όλες τις εφαρμογές του και το σύνολο του περιεχομένου του, για απεριόριστους χρήστες, με ένα μοναδικό κωδικό πρόσβασης, ίδιο για όλους για να μη δημιουργούμε γραφειοκρατίες.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Επικοινωνία