Τηλεόραση Σκάι

Στον Σκάι στις 29/7/2022 με το σχολιασμό των βάσεων 2022