Τηλεόραση Σκάι

Στον Σκάι στην εκπομπή Πρώτη γραμμή για την υποδοχή των βαθμολογιών και τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού.