Τηλεόραση Σκάι

Στον Σκάιστην εκπομπή Πρώτη γραμμή.