Τηλεόραση Σκάι

Στον Σκάι ανακοίνωση των βάσεων το πρωί της 29ης Αυγύστου 2011