Τηλεόραση ΕΤ3

Στην εκπομπή της ΕΤ3 "Γεγονός" για το σχέδιο Αθηνά που θα εφαρμόσει το Υπουργείο Παιδείας.