Τηλεόραση ΕΤ3

Στην εκπομπή της ΕΤ3 5+, για το μηχανογραφικό.