Τηλεόραση ΕΤ3

Στην ΕΤ3 για το ηλεκτρονιικό μηχανογραφικό και τις παγίδες του (16/6/2011)