ΕΡΤ 1

Στην ΕΡΤ 1 στις 16/5/2024 για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής