ΕΡΤ 1

Στην ΕΡΤ 1 στις 18/6/2023 για τους παράγοντες που διαμορφώνουν τις βάσεις