ΕΡΤ 1

Στην ΕΡΤ 1 στις 5/6/2023 για τη σημασία των εύκολων ή δύσκολων θεμάτων