ΕΡΤ 1

Στην ΕΡΤ 1 στις13/5/2023 με τις Βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων του 2022