ΕΡΤ 1

Στην ΕΡΤ 1 στις 29/7/2022 με την αποτίμηση των βάσεων εισαγωγής.