ΕΡΤ 1

Στην ΕΡΤ 1 στις 28/7/2022 με την εκτίμηση για τη διαμόρφωση των βάσεων