ΕΡΤ 1

Στην ΕΡΤ 1 στις 13/7/2022 με τις πληροφορίες για τις μετεγγραφές.