ΕΡΤ 1

Στην ΕΡΤ 1 στις 6/7/2022 αναλύουμε τα κριτήρια επιλογής σπουδών.