ΕΡΤ 1

Στην ΕΡΤ 1 στις 22/6/2022 για τη διαμόρφωση της ΕΒΕ