ΕΡΤ 1

Στην ΕΡΤ 1 στις 1/6/2022 για τα μαθήματα που δυσκολεύουν τους υποψηφίους