ΕΡΤ 1

Στην ΕΡΤ 1 στις 11/5/2022 για τον υπολογισμό της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής