ΕΡΤ 1

Στην ΕΡΤ 1 στις 4/5/2022 γαι τον υπολογισμό των μορίων στις Πανελλαδικές