ΕΡΤ 1

Στην ΕΡΤ 1 στις 30/8/2021 με την αποτίμηση της ΕΒΕ και των βάσεων.