ΕΡΤ 1

Στην ΕΡΤ 1 στις 24/8/2021 για την εκτίμηση της διαμόρφωσης των βάσεων 2021 και τη φοιτητική στέγη