ΕΡΤ 1

Στην ΕΡΤ 1 στις 19/07/2021 για τις επιδόσεις των υποψηφίων στις Πανελλαδικές.