ΕΡΤ 1

Στην ΕΡΤ 1 στις 14/07/2021 για την εκτίμηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.