ΕΡΤ 1

Στην ΕΡΤ 1 στις 07/07/2021 για την υποδοχή της βαθμολογίας και τον υπολογισμό των μορίων.