ΕΡΤ 1

Στην ΕΡΤ 1 στις 30/06/2021 για τα λάθη στην επιλογή σπουδών.