ΕΡΤ 1

Στην ΕΡΤ 1 στις 26/05/2021 για τους παράγοντες που διαμορφώνουν τις βάσεις.