ΕΡΤ 1

Στην ΕΡΤ 1 στις 19/05/2021 για τον αριθμό των εισακτέων και την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.