ΕΡΤ 1

Στην ΕΡΤ 1 στις 29/8/2020 σχολιάζοντας τα αποτελέσματα εισαγωγής.