ΕΡΤ 1

Στην ΕΡΤ 1 στις 09/06/2020 για τις επικείμενες εξετάσεις.