ΕΡΤ 1

Στην ΕΡΤ 1 στις 26/7/2019 για την εκτίμηση των βάσεων και τα λάθη των υποψηφίων στο Μηχανογραφικό.