ΕΡΤ 1

Στην ΕΡΤ 1 το Σάββατο 25/8 με την εκτίμηση για τη διαμόρφωση των βάσεων 2018.