ΕΡΤ 1

Στην ΕΡΤ 1 τη Δυετέρα 23/7/2018 στην εκπομπή Απευθείας με την εκτίμηση για τη διαμόρφωση των βάσεων 2018.