ΕΡΤ 1

Στην ΕΡΤ 1 με την ανακοίνωση των βάσεων και τη σύγκριση με την εκτίμησή μου για τη διαμόρφωση των βάσεων.