ΕΡΤ 1

Στην ΕΡΤ 1 ανακοινώνοντας την εκτίμησή μου για τη διαμόρφωση των βάσεων.