Τηλεόραση zoom

Στον τηλεοπτικό σταθμό zoom με την ανακοίνωση των βάσεων 2013.