Η διαμόρφωση της ΕΒΕ των Πανελλαδικών

Σάββατο, 8 Ιουλίου 2023

Του Στράτου Στρατηγάκη 
Μαθηματικού - Ερευνητή

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής του Μηχανογραφικού και ταυτόχρονα ανακοινώθηκαν οι ΕΒΕ όλων των Τμημάτων καθώς και των ειδικών μαθημάτων. Το Μηχανογραφικό υποβάλλεται μέχρι τις 17 Ιουλίου. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέξουν όταν ολοκληρώσουν τη διαδικασία πρέπει να δουν ένα αρχείο pdf που θα λέει Οριστικοποιημένο Μηχανογραφικό και θα έχει και αριθμό πρωτοκόλλου. Αν δεν το δουν αυτό δεν έχουν ολοκληρώσει την υποβολή του Μηχανογραφικού τους και μπορεί να μείνουν εκτός ΑΕΙ.

Με τη δημοσίευση των ΕΒΕ από το Υπουργείο Παιδείας μπορούμε να κάνουμε ένα απολογισμό των τριών χρόνων εφαρμογής της ΕΒΕ. Να θυμίσουμε ότι η ΕΒΕ υπολογίζεται ως το γινόμενο δύο αριθμών: ο ένας είναι ένας συντελεστής που επιλέγει το κάθε τμήμα μεταξύ του 0,8 και του 1,2, όπως αποφάσισε το Υπουργείο Παιδείας και του μέσου όρου του Πεδίου στο οποίο ανήκει το Τμήμα. Ο μέσος όρος του Πεδίου προκύπτει από τους μέσους όρους των βαθμών όλων των υποψηφίων κάθε Πεδίου σε κάθε μάθημα. Αυτό είναι και το πλεονέκτημα της ΕΒΕ. Δεν εξαρτάται από τη δυσκολία των θεμάτων, αφού χρησιμοποιείται ο μέσος όρος των βαθμών όλων των υποψηφίων για τον υπολογισμό της.

Το κατώφλι που πρέπει να περάσει ο υποψήφιος για να μπορεί να υποβάλει Μηχανογραφικό είναι η ελάχιστη ΕΒΕ του Πεδίου με τον μικρότερο μέσο όρο. Αυτό παραδοσιακά είναι το 4ο Πεδίο. Στα τρία χρόνια εφαρμογής της ΕΒΕ το ελάχιστο ήταν 8,27 το 2021, 8,36 το 2022 και 8,34 το 2023. Αυτό σημαίνει ότι όποιος υποψήφιος είχε γράψει μέσο όρο μικρότερο από αυτόν δεν είχε δικαίωμα να υποβάλει Μηχανογραφικό. Αποκλειόταν εντελώς από τη διαδικασία και το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να υποβάλει Μηχανογραφικό για τα Δημόσια ΙΕΚ, μέσω της διαδικασίας του παράλληλου Μηχανογραφικού. Το ένα τρίτο των υποψηφίων αποκλείονται από την αρχή.

Όσοι υποψήφιοι υπερβαίνουν το κατώτατο όριο αλλά όχι το ανώτατο κάθε Πεδίου, όπως βλέπουμε στον πίνακα 1, δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν όποια σχολή του Πεδίου τους θέλουν. Στο 1ο Πεδίο το όριο είναι το 2023 14,14, στο 2ο είναι 14,81, στο 3ο 13,97 και στο 4ο 12,54. Για την Ιατρική δεν έχει επίπτωση αν πρέπει να περάσεις το 13,97 για να έχεις δικαίωμα να τη δηλώσεις, αφού η βάση της είναι πάνω από 18, σε κάποιες άλλες σχολές έχει, όμως, μεγάλη σημασία. Το ένα τρίτο των υποψηφίων έχει περιορισμούς στις σχολές που μπορεί να δηλώσει στο Μηχανογραφικό του.

Το νόημα της ΕΒΕ ήταν να αποκλείονται υποψήφιοι του 3, του 4 και του 5, σύμφωνα με τα λεγόμενα της πρώην Υπουργού Παιδείας. Βλέπουμε ότι αποκλείονται οι υποψήφιοι με βαθμό μικρότερο του 8,3. Δεν είναι παράλογο, είναι όμως υψηλό. Αν μάλιστα σκεφθούμε ότι όλοι αυτοί που αποκλείονται έχουν τη δυνατότητα (αν έχουν τα χρήματα) να φοιτήσουν σε ένα κολέγιο και να πάρουν πτυχίο ξένου Πανεπιστημίου με πλήρη αναγνώριση, ενώ αυτοί που θα περάσουν το κατώτατο όριο μπορεί να φοιτήσουν σε ένα δημόσιο Πανεπιστήμιο και το πτυχίο που θα πάρουν να μην αναγνωρίζεται από το ελληνικό κράτος, τότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι είναι άδικο το όριο του 8,3.

Το ανώτατο όριο της ΕΒΕ είναι στο 2ο Πεδίο και διαμορφώνεται φέτος στο 14,81 την υψηλότερη τιμή της τριετίας, λόγω, προφανώς, των σχετικά ευκολότερων θεμάτων που τέθηκαν φέτος. Τις προηγούμενες χρονιές ήταν 14,38 και 14,25, όχι πολύ μακριά από το φετινό ανώτατο όριο. 29 Τμήματα του 2ου Πεδίου έχουν επιλέξει τον υψηλότερο συντελεστή της ΕΒΕ και έχουν ΕΒΕ 14,81. Αυτό σημαίνει ότι για να κριθεί ικανός να σπουδάσει σε ένα τέτοιο τμήμα ένας υποψήφιος και να δηλώσει στο Μηχανογραφικό του πρέπει να έχει τόσο υψηλό μέσο όρο. 41 τμήματα από όλα τα Πεδία απαιτούν μέσο όρο πάνω από 14 για να μπορεί να τα δηλώσει ο υποψήφιος. Θα αποκλειστούν κάποιοι υποψήφιοι, που θα βρίσκονται κοντά στο μέσο όρο 14, από τη δυνατότητα να δηλώσουν τα τμήματα και θα μείνουν και κενές θέσεις σε αρκετά από αυτά τα τμήματα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της σχολής Ευελπίδων που μετά από δύο χρόνια με πάνω από 100 κενές θέσεις αναγκάστηκε να μειώσει το συντελεστή της ΕΒΕ από 1,2 σε 1, στην προσπάθεια να μην λείψουν αξιωματικοί από το Στρατό.

Το όριο των συντελεστών είναι το λάθος στην ΕΒΕ και αυτό που πρέπει να αλλάξει. Ο συντελεστής αυτός μας δίνει την καταλληλότητα ενός υποψηφίου να σπουδάσει. Αυτό προφανώς έπρεπε να το κάνει το απολυτήριο Λυκείου, που δεν το κάνει. Αντί να συμμαζέψουμε, λοιπόν, το Λύκειο βάζουμε συντελεστές στην ΕΒΕ και δημιουργούμε ένα πολύπλοκο σύστημα γεμάτο απαγορεύσεις. Ο συντελεστής για την ΕΒΕ έπρεπε να είναι ένας και όχι κάθε τμήμα να ορίζει το δικό του και να εξασφαλίζει αυτό που δεν κάνει το Απολυτήριο Λυκείου: να μην εισάγονται υποψήφιοι με 3,4 και 5. Ο συντελεστής 0,65 που αποτελούσε την αρχική πρόταση του Υπουργείου Παιδείας το εξασφαλίζει αυτό.

Υπάρχει και η απλούστερη λύση να μειωθεί ο αριθμός των εισακτέων σε ένα λογικό αριθμό που θα μπορούν να εκπαιδεύουν τα Πανεπιστήμιά μας. Βέβαια μία τέτοια λύση σημαίνει ότι εκμεταλλεύεσαι όλα τα Τμήματα που θα γεμίζουν με φοιτητές. Δεν θα έχεις, όπως τώρα, δεκάδες Τμήματα με λίγους φοιτητές, κάτι που θα οδηγήσει στο κλείσιμό τους.

Πίνακας 1: Μέσος Όρος Μαθημάτων και min και max ΕΒΕ Τμήματος
1ο Πεδίο 2021 2022 2023
Γλώσσα 12,31 12,77 13,39
Αρχαία 10,43 10,93 10,86
Ιστορία 10,15 10,68 10,1
Κοιν/Λατινικά 11,78 10,85 12,56
Μέσος Όρος Πεδίου 11,17 11,35 11,78
min ΕΒΕ 8,94 9,08 9,42
max EBE 13,4 13,62 14,14
       
2ο Πεδίο      
Γλώσσα 12,99 13,26 14,06
Μαθηματικά 12,57 11,75 12,86
Φυσική 11,17 10,91 11,19
Χημεία 11,2 11,43 11,1
Μέσος Όρος Πεδίου 11,98 11,87 12,34
min ΕΒΕ 9,58 9,5 9,87
max EBE 14,38 14,24 14,81
       
3ο Πεδίο      
Γλώσσα 13,52 13,78 14,25
Βιολογία 12,46 12,38 11,53
Φυσική 10,79 10,3 9,97
Χημεία 11,72 11,64 10,77
Μέσος Όρος Πεδίου 12,12 12,03 11,64
min ΕΒΕ 9,7 9,62 9,31
max EBE 14,54 14,43 13,97
       
4ο Πεδίο      
Γλώσσα 10,74 11,4 11,98
Μαθηματικά 6,9 6,81 7,27
Οικονομία 12,4 12,15 10,74
Πληροφορική 11,3 11,49 11,81
Μέσος Όρος Πεδίου 10,34 10,45 10,43
min ΕΒΕ 8,27 8,36 8,34
max EBE 12,41 12,54 12,54
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης
Πίνακας 2: Μέσος Όρος Ειδικών Μαθημάτων και min και max ΕΒΕ κάθε Μαθήματος
Ειδικά Μαθήματα Μέσος Όρος min ΕΒΕ max EBE
Αγωνίσματα για ΤΕΦΑΑ 9,33 6,53 10,26
Ελεύθερο Σχέδιο 14,46 10,12 15,91
Γραμμικό Σχέδιο 14,33 10,03 15,76
Αγγλικά 14,02 9,81 15,42
Γαλλικά 15,87 11,11 17,46
Γερμανικά 15,99 11,19 17,59
Ιταλικά 15,78 11,05 17,36
Ισπανικά 16,76 11,73 18,44
Αρμονία 11,36 7,95 12,5
Έλεγχος Ακουστικών Μουσικών Ικανοτήτων 13,26 9,28 14,59
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

https://www.naftemporiki.gr/society/1491694/i-diamorfosi-tis-eve-ton-panelladikon/