Οι αλλαγές στους συντελεστές για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2022

Του Στράτου Στρατηγάκη 
Μαθηματικού - Ερευνητή

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι Συντελεστές για τον προσδιορισμό της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής που θα ισχύσουν στις Πανελλαδικές 2023. Κάθε χρόνο έχουν δικαίωμα τα τμήματα να αλλάζουν τους συντελεστές βαρύτητας, όπως αυτά νομίζουν, πάντα το εύρος που δίνει το Υπουργείο Παιδείας που είναι από 0,8 έως 1,2 για τα τμήματα και από 0,7 έως 1,1 για τα ειδικά μαθήματα.

Συντελεστής 0,8 σημαίνει ότι πρέπει ένας υποψήφιος να γράψει το 80% του μέσου όρου όλων των υποψηφίων, όλης της Ελλάδας, για να έχει τη δυνατότητα να δηλώσει το τμήμα στο μηχανογραφικό του δελτίο. Αυτό φυσικά δεν αρκεί για να εισαχθεί˙ πρέπει να συγκεντρώνει και τα απαραίτητα μόρια. Αν όμως δεν γράψει τουλάχιστον το 80% του μέσου όρου όλων των υποψηφίων δεν μπορεί να δηλώσει το τμήμα στο μηχανογραφικό του και συνεπώς να εισαχθεί σ’ αυτό. Αντίστοιχα συντελεστής 1,2 σημαίνει ότι ο υποψήφιος πρέπει να γράψει το 120% του μέσου όρου για να έχει το δικαίωμα να δηλώσει το τμήμα στο μηχανογραφικό του. Η επιλογή του συντελεστή για τον υπολογισμό της ΕΒΕ είναι πολύ σημαντική, διότι θα καθορίσει τον αριθμό των υποψηφίων που μπορούν να δηλώσουν το τμήμα. Αυτό φυσικά αφορά τα τμήματα με βάση από 14500 μόρια και κάτω και τα τμήματα που έχουν ειδικά μαθήματα. Τα υπόλοιπα τμήματα δεν επηρεάζονται καθόλου από την ΕΒΕ.

Αυτά τα τμήματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: αυτά που θέλουν να διώξουν φοιτητές και αυτά που θέλουν να προσελκύσουν. Τμήματα που θέλουν να διώξουν φοιτητές είναι τα τμήματα κυρίως της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, που έχουν μεγάλη ζήτηση, λόγω υψηλής συγκέντρωσης πληθυσμού σ΄ αυτές τις πόλεις. Αυτά τα τμήματα και τα υψηλόβαθμα επιλέγουν τον υψηλότερο συντελεστή, το 1,2. Το 2023 θα έχουμε 127 τμήματα που επέλεξαν τον υψηλότερο συντελεστή 1,2˙ πρόκειται για το 28,09% των τμημάτων.

Στον αντίποδα έχουμε τα τμήματα των περιφερειακών Πανεπιστημίων που προσπαθούν να προσελκύσουν φοιτητές, όχι διότι δεν είναι καλά, αλλά διότι είναι μακριά. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Πανεπιστημίου Κρήτης, που βρίσκεται ψηλά στις διεθνείς κατατάξεις, αλλά πέρυσι είχε 410 κενές θέσεις. 8 τμήματα επέλεξαν το χαμηλότερο συντελεστή 0,8, 4 τον υψηλότερο  και τα υπόλοιπα βρίσκονται ανάμεσα. Συνολικά 183 τμήματα επέλεξαν το συντελεστή 0,8˙ πρόκειται για το 40,48% των τμημάτων. Το υπόλοιπο 30% των τμημάτων επέλεξε συντελεστή για την ΕΒΕ μεταξύ του 0,8 και του 1,2.

Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023 θα είναι η 3η φορά που θα ισχύσει η ΕΒΕ, που σκοπό έχει να αποκλείσει έναν στους τρεις υποψηφίους από τα ΑΕΙ. Στα πρώτα δύο χρόνια παρουσιάστηκαν διάφορα αξιοπερίεργα, αλλά ερμηνεύσιμα. Τα τμήματα που βρίσκονται στις ακριτικές περιοχές με την εφαρμογή της ΕΒΕ που άφησε εκτός ΑΕΙ το ένα τρίτο των υποψηφίων εμφάνισαν πολλές κενές θέσεις και κάποιοι αναγκάστηκαν να μειώσουν το συντελεστή της ΕΒΕ προκειμένου να αποκτήσουν ξανά φοιτητές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Αρχιτεκτονικής Ξάνθης που την πρώτη χρονιά είχε ορίσει για το τμήμα και για τα δύο σχέδια συντελεστή 1,1. Τη δεύτερη χρονιά, αφού δεν είχε κανένα επιτυχόντα από Γενικό Λύκειο, μείωσε τους συντελεστές στο 0,8 και την τρίτη χρονιά επέλεξε για τα σχέδια συντελεστή 0,7. Τελικά κατέληξε στους χαμηλότερους δυνατούς συντελεστές για να έχει φοιτητές, αφού οι υποψήφιοι δηλώνουν τελευταίες τις πιο απομακρυσμένες σχολές.

Στον αντίποδα η Νοσηλευτική στο Διδυμότειχο έμεινε σταθερή στο συντελεστή 1, όταν 4 άλλα τμήματα Νοσηλευτικής, που είναι πιο κοντά από το Διδυμότειχο έχουν συντελεστή από 0,8 έως 0,95. Λογικό είναι να έχει πολλές κενές θέσεις η Νοσηλευτική στο Διδυμότειχο. Έτσι το 2021 είχε 101 κενές θέσεις αποφοίτων γενικού λυκείου που εξετάστηκαν στις Πανελλαδικές και το 2022 είχε 109 κενές θέσεις. Για το 2023 δεν άλλαξε το συντελεστή, που σημαίνει ότι θα έχει πάλι περισσότερες από 100 κενές θέσεις. Στην τριετία, δηλαδή, μόνο από το Διδυμότειχο θα έχουμε 300 λιγότερους νοσηλευτές, ένα επάγγελμα που θεωρείται ότι έχει λαμπρό μέλλον.

Το εντυπωσιακό με τους υψηλούς συντελεστές για την ΕΒΕ είναι ότι στη σχολή Ευελπίδων – Όπλα το 2021 είχαμε 103 κενές θέσεις και το 2022 139 κενές θέσεις. Επειδή πρόκειται για θέμα εθνικής ασφάλειας, καθώς δεν μπορεί να μείνει ο Στρατός χωρίς αξιωματικούς άρχισαν οι εκπτώσεις: ο συντελεστής για την ΕΒΕ από 1,2 που ήταν το 2021 και το 2022, μειώθηκε για το 2023 στο 1. Στη Ναυτικών Δοκίμων μειώθηκε από το 1,2 στο 0,9, διότι και εκεί είχαμε κενές θέσεις. Αν παραμείνουν κενές θέσεις υποθέτω ότι θα μειωθούν και άλλο οι συντελεστές.

Στους πίνακες βλέπουμε τα 14 τμήματα που αύξησαν το συντελεστή για την ΕΒΕ προσπαθώντας προφανώς να μειώσουν τον αριθμό των φοιτητών τους, τα 34 τμήματα που προσπαθούν να αυξήσουν τον αριθμό των φοιτητών τους, τα 2 μοναδικά τμήματα που αύξησαν τους συντελεστές στα ειδικά μαθήματα και τα 6 που τους αύξησαν.

Τα υπό ίδρυση τμήματα Αειφορικής Γεωργίας και Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών δεν έχουν συντελεστή για τον υπολογισμό των ΕΒΕ. Το ίδιο ισχύει και για τα τρία Μουσικά Τμήματα, που από τις προσεχείς Πανελλαδικές Εξετάσεις εντάσσονται στο σύστημα εισαγωγής με ΕΒΕ. Να υποθέσουμε ότι οι συντελεστές βαρύτητας αυτών των τμημάτων θα ανακοινωθούν αργότερα;

Τμήματα που αύξησαν το συντελεστή για την ΕΒΕ
Όνομα
Ίδρυμα Πεδίο ΣΥΝΤ. ΕΒΕ 23 ΣΥΝΤ. ΕΒΕ 22 ΣΥΝΤ. ΕΒΕ 21 23-22
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας 2&3 1,2 0,8 0,8 0,4
Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 1,2 0,8 0,8 0,4
Νοσηλευτικής (Ηράκλειο)
Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 3 1 0,8 0,8 0,2
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 4 1,1 1 1 0,1
Μαιευτικής (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής 3 1,1 1 1 0,1
Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 1&2&3&4 0,9 0,8 0,8 0,1
Πληροφορικής (Καστοριά)
Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4 0,9 0,8 0,8 0,1
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής 4 1,2 1,1 1,2 0,1
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 4 1,1 1,02 1,02 0,08
Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής  Εργασίας (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 1&2&3&4 1,2 1,15 1,15 0,05
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 1 0,95 0,9 0,05
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών
ΑΣΠΑΙΤΕ 2 0,85 0,8 0,8 0,05
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχναικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΑΣΠΑΙΤΕ 2 0,85 0,8 0,8 0,05
Νοσηλευτικής (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 3 0,95 0,9 0,9 0,05
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης
Τμήματα που μείωσαν το συντελεστή για την ΕΒΕ
Όνομα
Ίδρυμα Πεδίο ΣΥΝΤ. ΕΒΕ 23 ΣΥΝΤ. ΕΒΕ 22 ΣΥΝΤ. ΕΒΕ 21 23-22
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι
Στρατ. Σχολές 2 0,9 1,2 1,2 -0,3
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί
Στρατ. Σχολές 2 0,9 1,2 1,2 -0,3
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον)
Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4 0,8 1 1 -0,2
Βιολογίας (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 2&3 1 1,2 1,2 -0,2
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 0,8 1 1 -0,2
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 2&3 0,8 1 1 -0,2
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 1&2&3&4 0,8 1 1 -0,2
Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα
Στρατ. Σχολές 2 1 1,2 1,2 -0,2
Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα
Στρατ. Σχολές 2 1 1,2 1,2 -0,2
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη)
Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 1 1,2 1,2 -0,2
Φιλολογίας (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 1 0,8 1 1 -0,2
Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 1 1 1,2 1,2 -0,2
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 1 1 1,1 1,1 -0,1
Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο)
Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 1 1 1,1 1,1 -0,1
Φιλοσοφίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 1 1 1,1 1,1 -0,1
Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 4 0,8 0,9 0,9 -0,1
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 0,9 1 1 -0,1
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος)
Παν. Πελ/νήσου 1 0,85 0,95 1 -0,1
Μαθηματικών (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 2 0,8 0,9 0,9 -0,1
Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)
Στρατ. Σχολές 2&4 0,9 1 1 -0,1
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Όπλα
Στρατ. Σχολές 2 0,9 1 1 -0,1
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα
Στρατ. Σχολές 2&4 0,9 1 1 -0,1
Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 1&2&3&4 0,8 0,9 0,9 -0,1
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)
Παν. Κρήτης 1&2&3&4 0,9 1 1 -0,1
Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (Αθήνα) - Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας
ΕΚΠΑ 1 0,8 0,9 0,9 -0,1
Φιλολογίας  (Καλαμάτα)
Παν. Πελ/νήσου 1 0,8 0,9 0,9 -0,1
Λογοθεραπείας (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 3 1,05 1,15 1,15 -0,1
Φιλολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 1 1,1 1,2 1 -0,1
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος)
Παν. Πελ/νήσου 1 1 1,05 1,05 -0,05
Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας 1 0,8 0,85 0,9 -0,05
Γεωλογίας (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 2 0,8 0,85 0,85 -0,05
Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα)
Παν. Πελ/νήσου 1 0,8 0,85 0,9 -0,05
Γεωλογίας  και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 2 0,92 0,95 0,95 -0,03
Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 2 0,8 0,82 0,82 -0,02
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης
Τμήματα που αύξησαν το συντελεστή των Ειδικών Μαθημάτων
Όνομα
Ίδρυμα Πεδίο ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΜ 23 ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΜ 22 ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΜ 21 23-22
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 1&2&3&4 0,8 0,7 0,7 0,1
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 1 0,9 0,8 0,1
Τμήματα που μείωσαν το συντελεστή των Ειδικών Μαθημάτων
Όνομα
Ίδρυμα Πεδίο ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΜ 23 ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΜ 22 ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΜ 21 23-22
Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 1&2&3&4 0,8 0,9 0,9 -0,1
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 1 1 1,1 1,1 -0,1
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη)
ΔΠΘ 2 0,7 0,8 1,1 -0,1
Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 4 0,7 0,8 0,8 -0,1
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 0,8 1 1 -0,2
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 1 0,7 1 1 -0,3
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

https://www.naftemporiki.gr/society/1400988/oi-allages-stoys-syntelestes-gia-tin-elachisti-vasi-eisagogis/