Πόσο αυξομειώνεται η ΕΒΕ στις Πανελλαδικές;

Σάββατο, 18 Ιουνίου 2022

Του Στράτου Στρατηγάκη 
Μαθηματικού - Ερευνητή

Ποια είναι η ελάχιστη βαθμολογία που πρέπει να πιάσω στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για να μπορώ να καταθέσω Μηχανογραφικό; Αυτό το ερώτημα απασχολεί τους υποψηφίους. Λογικό είναι αφού η καθιέρωση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) το 2021 άφησε έναν στους τρεις υποψηφίους εκτός ΑΕΙ, χωρίς να έχουν ούτε το δικαίωμα να καταθέσουν Μηχανογραφικό Δελτίο.

Η ΕΒΕ είναι μεταβαλλόμενη και αυτό είναι καλό καθώς θα εξηγήσουμε. Δεν επιτρέπει, όμως, στους υποψηφίους να γνωρίζουν εκ των προτέρων ποιο είναι το όριο που πρέπει να πιάσουν, ώστε να έχουν δικαίωμα να καταθέσουν Μηχανογραφικό. Για να υπολογιστεί η ΕΒΕ κάθε τμήματος απαιτούνται δύο πράγματα: οι συντελεστές της ΕΒΕ που ορίζει κάθε τμήμα και οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών, ώστε να υπολογιστεί η ΕΒΕ κάθε τμήματος. Δεν μπορούμε, λοιπόν, να γνωρίζουμε την ΕΒΕ κάθε τμήματος πριν την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Το όριο είναι συνεπώς άγνωστο και εξαρτάται από το πώς θα γράψουν στις Εξετάσεις όλοι οι υποψήφιοι. Αυτό το άγνωστο όριο, που δημιουργεί την ανασφάλεια στους υποψηφίους είναι και το δυνατό σημείο της ΕΒΕ.

Αν υπήρχε ένα βαθμολογικό όριο, όπως πριν 15 χρόνια η βάση του 10, τότε αν τα θέματα ήταν δύσκολα μία χρονιά θα κόβονταν πολλοί υποψήφιοι, ενώ αν μια άλλη χρονιά ήταν εύκολα θα περνούσαν πολλοί. Προφανώς αυτό δεν είναι σωστό· η ΕΒΕ το αντιμετωπίζει. Το ελάχιστο που πρέπει να γράψει ένας υποψήφιος για να μπορεί να υποβάλει Μηχανογραφικό είναι το 80%  του μέσου όρου όλων των υποψηφίων του Πεδίου του. Έτσι αν τα θέματα είναι δύσκολα ο μέσος όρος θα είναι χαμηλός, συνεπώς και η ΕΒΕ, ενώ, αντίθετα, αν τα θέματα είναι εύκολα ο μέσος όρος θα είναι υψηλός, συνεπώς και η ΕΒΕ.

Πόσο μπορεί, όμως, να αυξομειωθεί η ΕΒΕ; Αυτό που συνέβη το 2021 θα συμβεί και φέτος; Τι μπορούμε να περιμένουμε; Για να απαντήσουμε στο εύλογο αυτό ερώτημα υπολογίσαμε την ελάχιστη και τη μέγιστη ΕΒΕ κάθε Επιστημονικού Πεδίου την τελευταία πενταετία, αν εφαρμοζόταν το μέτρο και τα προηγούμενα χρόνια. Στο 2ο και το 3ο Πεδίο πριν το 2020 το Υπουργείο Παιδείας δεν ανακοίνωνε τις βαθμολογίες στη Γλώσσα, τη Φυσική και τη Χημεία χωριστά για τους υποψηφίους του 2ου και του 3ου Πεδίου. Υπολογίσαμε το μέσο όρο αυτών των μαθημάτων από τις συνολικές βαθμολογίες του 2ου και του 3ου Πεδίου.

Στους πίνακες βλέπουμε ότι ο μέσος όρος κάθε πεδίου διαμορφώνεται με διαφορά μικρότερη της μίας μονάδας στα 20, στα πέντε χρόνια που συγκρίνουμε, στα περισσότερα Πεδία. Αυτό δίνει την ελάχιστη ΕΒΕ κάθε τμήματος με διαφορά 0,7 της μονάδας στο 1ο Πεδίο, 1,03 μονάδες στο 2ο Πεδίο, 1,33 μονάδες στο 3ο Πεδίο και 0,41 της μονάδας στο 4ο Πεδίο. Στο 4ο Πεδίο έχουμε τη μικρότερη ΕΒΕ, συνεπώς ο ελάχιστος μέσος όρος που πρέπει να γράψει ο υποψήφιος (χωρίς συντελεστές βαρύτητας) για να μπορέσει να υποβάλει Μηχανογραφικό είναι περίπου 9 για το 1ο Πεδίο, 9.5 για το 2ο Πεδίο, 9,8 για το 3ο Πεδίο και 8 για το 4ο Πεδίο.

Οι διαφορές στο ελάχιστο οφείλονται στη δυσκολία των μαθημάτων κάθε Πεδίου, με τα Μαθηματικά στο 4ο Πεδίο να ρίχνουν το μέσο όρο στο 8, διότι ο μέσος όρος στα Μαθηματικά κυμαίνεται από 5,8 έως 6,9.
Βλέπουμε, λοιπόν, ότι οι διαφορές από χρονιά σε χρονιά υπάρχουν, αλλά δεν είναι πολύ μεγάλες. Θεωρητικά θα μπορούσαν να προκύψουν και ακραία παραδείγματα, όπου μένουν εκτός πολύ περισσότεροι υποψήφιοι. Αν, για παράδειγμα, οι μισοί υποψήφιοι γράψουν 10 και οι άλλοι μισοί 20, τότε ο μέσος όρος είναι 15 και η ελάχιστη ΕΒΕ είναι 12, με αποτέλεσμα οι μισοί υποψήφιοι να μένουν εκτός ΑΕΙ. Φυσικά αυτά τα παραδείγματα είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν, οπότε δεν έχει κανένα νόημα η συζήτηση σ’ αυτή τη βάση.

Συνεπώς όσοι υποψήφιοι γράψουν μέσο όρο μικρότερο από το ελάχιστο του Πεδίου τους δεν έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο, εκτός αν δηλώσουν κάποιες από τις σχολές που είναι κοινές και στο 4ο Πεδίο που απαιτεί μέσο όρο περίπου 8.

Η μέγιστη ΕΒΕ διαμορφώνεται στην τελευταία πενταετία περίπου στο 14,4 στο 1ο Πεδίο, στο 14,9 στο 2ο Πεδίο, 15,9 στο 3ο Πεδίο και 12,4 στο 4ο Πεδίο. Όσοι υποψήφιοι έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο από αυτόν δεν έχουν κανένα περιορισμό στις σχολές που μπορούν να δηλώσουν· είναι σα να μην υπάρχει η ΕΒΕ γι’ αυτούς.

Όσοι υποψήφιοι βρεθούν μεταξύ 8 και 15 θα μπορούν να υποβάλουν Μηχανογραφικό, αλλά πιθανό να μην έχουν δικαίωμα να δηλώσουν όποια σχολή του Πεδίου τους επιθυμούν, αλλά μόνο ένα μέρος των σχολών του Πεδίου τους θα μπορούν να επιλέξουν.

Αν τελικά θα πετύχουν ή όχι στη σχολή που επιθυμούν θα καθοριστεί από τα μόρια που συγκεντρώνουν, για τον υπολογισμό των οποίων μετράνε οι συντελεστές βαρύτητας κάθε μαθήματος, που είναι διαφορετικοί για κάθε τμήμα.

Για να ανακοινωθούν οι ΕΒΕ και να ανοίξει η πλατφόρμα του Μηχανογραφικού πρέπει να είναι γνωστοί όλοι οι βαθμοί συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών μαθημάτων. Με δεδομένο ότι το τελευταίο ειδικό μάθημα εξετάζεται στις 30 Ιουνίου, εκτιμώ ότι η ανακοίνωση των ΕΒΕ θα γίνει γύρω στις 7/7. Τότε αναμένεται να ανοίξει και η πλατφόρμα συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου. Μέχρι τότε υπομονή.

1ο Πεδίο
  Μέσος Όρο Πεδίου Ελάχιστη ΕΒΕ Μέγιστη ΕΒΕ
2017 11,82 9,46 14,18
2018 11,88 9,5 14,26
2019 11,99 9,59 14,39
2020 11,11 8,89 13,33
2021 11,17 8,94 13,4
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης
2ο Πεδίο
  Μέσος Όρο Πεδίου Ελάχιστη ΕΒΕ Μέγιστη ΕΒΕ
2017 12,43 9,94 14,92
2018 11,9 9,52 14,28
2019 11,53 9,22 13,84
2020 11,4 9,12 13,68
2021 11,98 9,58 14,38
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης
3ο Πεδίο
  Μέσος Όρο Πεδίου Ελάχιστη ΕΒΕ Μέγιστη ΕΒΕ
2017 13,29 10,63 15,95
2018 12,7 10,16 15,24
2019 12,23 9,78 14,68
2020 11,63 9,3 13,96
2021 12,12 9,7 14,54
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης
4ο Πεδίο
  Μέσος Όρο Πεδίου Ελάχιστη ΕΒΕ Μέγιστη ΕΒΕ
2017 10,24 8,19 12,29
2018 9,82 7,86 11,78
2019 10,04 8,03 12,05
2020 9,82 7,86 11,78
2021 10,34 8,27 12,41
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

https://www.naftemporiki.gr/society/1343041/poso-afxomeionetai-i-eve-stis-panelladikes/