Τι θέλουν να σπουδάσουν τα παιδιά μας;

Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2022

Του Στράτου Στρατηγάκη 
Μαθηματικού - Ερευνητή

Στο προηγούμενο άρθρο μας είδαμε τι σπουδάζουν τα παιδιά μας. Τι θέλουν, όμως, να σπουδάσουν; Τις επιθυμίες των υποψηφίων για τις σπουδές τους θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε σ’ αυτό το άρθρο. Οι περιζήτητες σχολές εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες· το αντικείμενο σπουδών είναι ο πρώτος και σημαντικότερος παράγοντας. Η έδρα της σχολής είναι επίσης σημαντικός παράγοντας, καθώς πολύ λίγοι θέλουν να φύγουν από το σπίτι τους και να γίνουν εσωτερικοί μετανάστες. Έτσι στη λίστα με τα περιζήτητα τμήματα η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη κυριαρχούν, όχι διότι είναι καλύτερα τα τμήματά τους από τα τμήματα των περιφερειακών Πανεπιστημίων, αλλά για πληθυσμιακούς λόγους. Άλλος παράγοντας είναι οι προοπτικές στην αγορά εργασίας που πιστεύουν οι υποψήφιοι ότι θα έχουν από κάθε σχολή. Πολλές φορές αυτές οι προσδοκίες έχουν διαψευστεί από την πραγματικότητα, καθώς ο κόσμος μας είναι ευμετάβλητος και το μέλλον αβέβαιο. Δημιουργούνται, όμως, μόδες στους υποψηφίους, που επηρεάζουν τις επιλογές.

Για να ξεχωρίσουμε τα περιζήτητα τμήματα επιλέξαμε τα τμήματα όπου οι υποψήφιοι που τα δήλωσαν ως πρώτη επιλογή ήταν περισσότεροι από τις θέσεις που αναλογούν στους υποψηφίους του Γενικού Λυκείου, που διαγωνίστηκαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2021. Έτσι προέκυψαν 101 τμήματα σε σύνολο 455, ποσοστό 22,19%. Φυσικά υπάρχουν και άλλα περιζήτητα τμήματα, όπως για παράδειγμα η Ιατρική Αλεξανδρούπολης, που δηλώνεται, συνήθως, τελευταία από τις Ιατρικές διότι είναι η πιο απομακρυσμένη από τις μεγαλουπόλεις. Δηλώνεται ως πρώτη επιλογή μόνο από τους κατοίκους της Θράκης. Έτσι ενώ δεν συγκεντρώνει πολλές πρώτες προτιμήσεις, είναι, αναμφίβολα, περιζήτητη σχολή.

Τα κοινά τμήματα, τα τμήματα δηλαδή που εντάσσονται σε δύο ή τρία ή και τέσσερα Πεδία αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία, διότι ο αριθμός υποψηφίων που μπορεί να τα δηλώσει στο Μηχανογραφικό τους είναι μεγαλύτερος από τα τμήματα που ανήκουν σε ένα μόνο πεδίο και, συνεπώς, δεν θα ήταν συγκρίσιμα. Στον πίνακα 1 βλέπουμε πόσα τμήματα εντάσσονται στα περιζήτητα, έτσι όπως τα μετρήσαμε, σε κάθε Πεδίο.  Ο συνολικός αριθμός των τμημάτων περιλαμβάνει μόνο τα τμήματα που δηλώνονται αποκλειστικά από το κάθε Πεδίο. Τα κοινά τμήματα είναι 163 το 35,82% των τμημάτων.

Πίνακας 1: Ο αριθμός των περιζήτητων τμημάτων
  Αριθμός Περιζήτητων Τμημάτων Συνολικός Αριθμός Τμημάτων
1ο Πεδίο 15 84
2ο Πεδίο 16 96
3ο Πεδίο 14 50
4ο Πεδίο 9 62
Κοινά Τμήματα 47 163
Σύνολο 101 455
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

Στους πίνακες που ακολουθούν βλέπουμε τα οκτώ τμήματα κάθε πεδίου (για λόγους έκτασης του κειμένου) όπου η διαφορά των πρώτων προτιμήσεων από τον αριθμό των εισακτέων είναι η μεγαλύτερη. Αναλυτικά:
Στο 1ο Πεδίο η Νομική και η Ψυχολογία κυριαρχούν στις προτιμήσεις των υποψηφίων, όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες με τη Νομική και την τελευταία δεκαετία με την Ψυχολογία. Την έκπληξη κάνει η Κοινωνική Εργασία να συγκεντρώνει 422 πρώτες προτιμήσεις. Η Αγγλική Φιλολογία πάντα ήταν στις σχολές υψηλής ζήτησης. Αντίθετα τα τμήματα Φιλολογίας και Φιλοσοφίας παρουσιάζουν λίγες πρώτες προτιμήσεις, καθώς τα προβλήματα εύρεσης εργασίας κάνουν τους υποψηφίους να μην τα έχουν ως πρώτη επιλογή, όπως συνέβαινε παλαιότερα, που αποτελούσαν πρώτη επιλογή για πάρα πολλούς φοιτητές.

1ο Πεδίο: 15 περιζήτητα τμήματα από τα  συνολικά  84 τμήματα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΓΕΛ 1η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ 2021 1η - Εισακτέοι
Ψυχολογίας (Αθήνα) - ΕΚΠΑ
152 1205 1053
Νομικής (Αθήνα)
360 1187 827
Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη)
162 720 558
Ψυχολογίας (Ιωάννινα)
90 624 534
Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω)
99 422 323
Νομικής (Θεσσαλονίκη)
333 619 286
Ψυχολογίας (Αθήνα) - Πάντειο
131 329 198
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)
202 368 166
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

Στο 2ο Πεδίο οι σχολές Μηχανικών συγκεντρώνουν την υψηλότερη ζήτηση. Ηλεκτρολόγοι και Μηχανολόγοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή με τους Πολιτικούς Μηχανικούς να ανακάμπτουν μετά την οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, που έφερε την κατάρρευση του κατασκευαστικού κλάδου. Οι σχολές των Θετικών Επιστημών, όπως τα τμήματα Μαθηματικών και Φυσικής έχουν το δικό τους κοινό, αλλά δεν ανήκουν στις περιζήτητες σχολές. Τα τμήματα Χημείας και Βιολογίας ανήκουν στην κοινή ομάδα. Στη λίστα με τα 8 πιο περιζήτητα τμήματα του 2ου Πεδίου ανήκει και η σχολή Μηχανικών της Πολεμικής Αεροπορίας.

2ο Πεδίο: 16 περιζήτητα τμήματα από τα  συνολικά  94 τμήματα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΓΕΛ 1η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ 2021 1η - Εισακτέοι
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα)
220 1036 816
Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)
113 534 421
Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)
115 490 375
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη)
167 409 242
Χημικών Μηχανικών (Αθήνα)
116 351 235
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα)
45 254 209
Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ)
36 211 175
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα)
86 230 144
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

Στο 3ο Πεδίο κυριαρχούν οι Ιατρικές Σχολές με τις Νοσηλευτικές να αποτελούν 1η επιλογή πολύ μικρού αριθμού υποψηφίων. Υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι που έχουν ως πρώτη τους επιλογή τις Οδοντιατρικές και τις Φαρμακευτικές σχολές. Από τα τμήματα Φυσικοθεραπείας μόνο το τμήμα της Θεσσαλονίκης αποτελεί την πρώτη επιλογή 263 υποψηφίων, με τα άλλα τμήματα στις άλλες πόλεις να έχουν πολύ μικρότερη ζήτηση. Και τα τμήματα Μαιευτικής δεν συγκεντρώνουν την προτίμηση αρκετών υποψηφίων, λόγω του δημογραφικού μας προβλήματος.

 

3ο Πεδίο: 14 περιζήτητα τμήματα από τα 50  συνολικά τμήματα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΓΕΛ 1η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ 2021 1η - Εισακτέοι
Ιατρικής (Αθήνα)
140 1444 1304
Ιατρικής (Ιωάννινα)
110 1275 1165
Ιατρικής (Θεσσαλονίκη)
131 820 689
Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη)
104 263 159
Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη)
64 214 150
Φαρμακευτικής (Αθήνα)
97 208 111
Οδοντιατρικής (Αθήνα)
85 195 110
Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη)
76 184 108
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

Στο 4ο Πεδίο τα περισσότερα τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση. 5 από τα 8 τμήματα του πίνακα ανήκουν στο ΟΠΑ. Η Διοίκηση Επιχειρήσεων έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση από τις σχολές του Πεδίου. Τα τμήματα των Οικονομικών Επιστημών παρουσιάζουν ζήτηση, χωρίς να ανήκουν στα περιζήτητα τμήματα. Θετική εντύπωση προξενεί το τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Αθήνα) στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο που διεύρυνε το αντικείμενο σπουδών του και από απλό τμήμα Οικιακής Οικονομίας μετατράπηκε σε οικονομικό τμήμα που δίνει και παιδαγωγική επάρκεια. Το αντιλήφθηκαν οι υποψήφιοι και επιβράβευσαν την αλλαγή προτιμώντας το στο Μηχανογραφικό. 183 υποψήφιοι το επέλεξαν ως 1η προτίμηση στο Μηχανογραφικό τους Δελτίο. Θα μπορούσε να αποτελέσει ένα καλό παράδειγμα για τα τμήματα χαμηλής ζήτησης.

4ο Πεδίο σε 9 από 62 τμήματα   
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΓΕΛ 1η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ 2021 1η - Εισακτέοι
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) -ΟΠΑ
136 870 734
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) -ΟΠΑ
208 555 347
Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη
30 362 332
Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα)
225 481 256
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα) -ΟΠΑ
152 286 134
Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα) - ΟΠΑ
200 331 131
Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Αθήνα) - Χαροκόπειο
74 183 109
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) - ΟΠΑ
168 232 64
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

Στα κοινά τμήματα σε περισσότερα από ένα πεδίο συγκαταλέγονται πολλά και τελείως διαφορετικά τμήματα, καθώς το ένα στα τρία τμήματα ανήκει σ’ αυτή την ομάδα· 163 σε σύνολο 455. Αυτό αποτελεί μεγάλο πρόβλημα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, καθώς δημιουργεί αδικίες. Αυτό, βέβαια, είναι μία άλλη συζήτηση. Βλέπουμε εδώ τα Παιδαγωγικά και τα ΤΕΦΑΑ, που παρά την ανεργία των πτυχιούχων τους αποτελούν διαχρονική επιλογή των υποψηφίων. Εδώ εντάσσονται και τα τμήματα Πληροφορικής, καθώς δηλώνονται και από το 2ο και από το 4ο Πεδίο, που παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση, αφού η τεχνολογική έκρηξη που ζούμε δίνει υποσχέσεις εργασίας στους αποφοίτους τους. Η Αστυνομία και η Πυροσβεστική αποτελούν την πρώτη επιλογή πολλών υποψηφίων πολλά χρόνια τώρα, αφού έχουν το δικό τους κοινό.

Αυτές είναι οι επιλογές που έκαναν οι υποψήφιοι το 2021, χρονιά με μεγάλες διαφορές από τις προηγούμενες, που επηρέασαν τις επιλογές των υποψηφίων, αλλάζοντας τους αριθμούς. Το 1/3 των υποψηφίων δεν είχε δικαίωμα να υποβάλει Μηχανογραφικό Δελτίο, οπότε δεν μάθαμε τι θα ήθελαν να σπουδάσουν αυτά τα παιδιά. Το άλλο ένα τρίτο των υποψηφίων, όσοι βρίσκονταν από το 8,5 έως το 14,5 περίπου, δεν είχαν δικαίωμα να δηλώσουν όλες τις σχολές τους Πεδίου τους, αλλά μόνο κάποιες από αυτές· όσες περνούσαν την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. Γι’ αυτό και η σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, που κάναμε κάθε χρόνο, δεν είναι εφικτή.

Κοινές Σχολές 47 από 163    
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΓΕΛ 1η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ 2021 1η - Εισακτέοι
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)
180 1258 1078
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα)
104 1100 996
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
36 752 716
Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας
18 650 632
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα)
119 645 526
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα)
172 640 468
Χημείας (Θεσσαλονίκη)
167 627 460
Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη)
116 537 421
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

https://www.naftemporiki.gr/opinion/1285811/ti-theloun-na-spoudasoun-ta-paidia-mas/