Η εκτίμηση για τη διαμόρφωση των βάσεων 2021

Δευτέρα, 09 Αυγούστου 2021

Του Στράτου Στρατηγάκη 
Μαθηματικού - Ερευνητή

Κάθε χρόνο ανακοινώνουμε τις εκτιμήσεις μας για τις βάσεις με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Μηχανογραφικών. Επαναλαμβάνουμε πολλές φορές να μην κοιτάζουν οι υποψήφιοι ούτε τις εκτιμήσεις μας για τη διαμόρφωση των βάσεων, ούτε τις περσινές βάσεις όταν συμπληρώνουν το Μηχανογραφικό τους.

Για να μη παρασυρθεί, όμως, κανείς κάθε χρόνο ανακοινώνουμε τις εκτιμήσεις μας με τη λήξη της προθεσμίας για τα Μηχανογραφικά.

Η εκτίμηση για τη διαμόρφωση των βάσεων είναι φέτος δυσκολότερη από κάθε άλλη φορά. Ας αρχίσουμε από τα εύκολα. Ο αριθμός των εισακτέων είναι ίδιος με πέρυσι, αλλά οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από πέρυσι. Στον πίνακα βλέπουμε τη μείωση του αριθμού των υποψηφίων σε όλα τα Πεδία.

Ο πρώτος αριθμός στη στήλη υποψηφίων του 2020 δείχνει τον αριθμό των υποψηφίων με το νέο σύστημα και ο δεύτερος με το παλαιό. Στο 1ο  Πεδίο έχουμε 1.000 λιγότερους υποψηφίους, στο 2ο Πεδίο έχουμε περίπου 2000 λιγότερους υποψηφίους, στο 3ο περίπου 500 λιγότερους και στο 4ο 250 λιγότερους. Η μείωση του αριθμού των υποψηφίων επηρεάζει τις βάσεις καθοδικά.

Αριθμός Υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων
  Υποψήφιοι 2020 Υποψήφιοι 2021
1ο Πεδίο 21.597+2243=23.840 22.556
2ο Πεδίο 15.187+1429=16.616 14.670
3ο Πεδίο 10.989+2233=13.222 12.777
4ο Πεδίο 23.386+1225=24.611 24376
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

Η καθιέρωση της ΕΒΕ φέρνει μεγάλες αναταράξεις για τις σχολές από τα 14.000 μόρια και κάτω, που είναι αδύνατο να προβλεφθούν. Ένα τμήμα που είχε χαμηλή βάση το Γεωλογίας Πάτρας με βάση πέρυσι 5950 μόρια, φέτος όρισε συντελεστή ΕΒΕ 0,85, που έδωσε ΕΒΕ 10,18. Επειδή η ΕΒΕ υπολογίζεται χωρίς συντελεστές βαρύτητας, αντίθετα με τα μόρια, η βάση του τμήματος αναμένεται να μην πέσει κάτω από τα 9800 μόρια. Οι υποψήφιοι που βρίσκονται πιο χαμηλά θα δηλώσουν άλλα τμήματα, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο επιλογής των τμημάτων και καθιστώντας κάθε πρόβλεψη εξαιρετικά δύσκολη.

Τα τμήματα που απαιτούν την εξέταση σε ειδικό μάθημα, όπως οι Αρχιτεκτονικές Σχολές καθιστούν πολύ δύσκολη την εκτίμηση της βάσης, διότι η ΕΒΕ των σχεδίων ανάγκασε την πλειοψηφία των υποψηφίων να μπορεί να δηλώσει μόνο τα τμήματα των Ιωαννίνων και των Χανίων, που σημαίνει ότι είναι άγνωστο που θα κυμανθεί η βάση τους.

Η μελέτη που κάναμε στηρίζεται στους δύο από τους τρεις παράγοντες που διαμορφώνουν τις βάσεις: Τις προσφερόμενες θέσεις στα ΑΕΙ και τις επιδόσεις των υποψηφίων. Ο τρίτος παράγων ο τρόπος που δήλωσαν οι υποψήφιοι τις σχολές μας είναι πάντα άγνωστος και είναι υπεύθυνος για τις εκπλήξεις που δημιουργούν οι βάσεις και ειδικά φέτος αναμένουμε να αλλάξει ο τρόπος δήλωσης των τμημάτων με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν απρόβλεπτες και μη μετρήσιμες καταστάσεις.

1ο Πεδίο

Η μείωση του αριθμού των υποψηφίων σε συνδυασμό με τις ελαφρά καλύτερες επιδόσεις αναμένουμε να φέρει μικρή άνοδο στις βάσεις των υψηλόβαθμων σχολών και μείωση στη βαθμολογική κλίμακα από 17.000 μόρια και κάτω. Η μείωση αυτή θα φτάσει μέχρι τα 700 μόρια στις χαμηλόβαθμες σχολές. Η μικρότερη ΕΒΕ του πεδίου 8,94 αναμένεται να διαμορφώσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής περί τα 8.550 μόρια.

2ο Πεδίο

Η άνοδος των βάσεων θα είναι σημαντική στη βαθμολογική κλίμακα από τις υψηλόβαθμες σχολές μέχρι τα 13.000 μόρια. Η άνοδος μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 700 μόρια. Από κει και κάτω θα έχουμε μείωση των βάσεων λόγω της έλλειψης υποψηφίων που θα φτάσει και τα 1000 μόρια. Η μικρότερη ΕΒΕ του πεδίου 8,27 αναμένεται να διαμορφώσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής περί τα 9.200 μόρια.

3ο Πεδίο

Η άνοδος των βάσεων θα είναι μεγάλη και σε όλη τη βαθμολογική κλίμακα. Από 400 έως 1.500 μόρια αναμένουμε να αυξηθούν οι βάσεις στα τμήματα του πεδίου. Οι υποψήφιοι έγραψαν καλύτερα στη Χημεία και στη Βιολογία και στη Γλώσσα, γι’ αυτό η άνοδος θα είναι τόσο μεγάλη. . Η μικρότερη ΕΒΕ του πεδίου 9,69 αναμένεται να διαμορφώσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής περί τα 9.300 μόρια.

4ο Πεδίο

Οι καλύτερες επιδόσεις των υποψηφίων στα μαθήματα του πεδίου και η ελάχιστη μείωση του αριθμού των υποψηφίων σε σχέση με πέρυσι ωθούν τις βάσεις του πεδίου προς τα πάνω. Η άνοδος θα είναι σε όλη τη βαθμολογική κλίμακα και μπορεί να φτάσει και τα 550 μόρια. Η μικρότερη ΕΒΕ του πεδίου 8,27 αναμένεται να διαμορφώσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής περί τα 7800 μόρια, που θα είναι και η χαμηλότερη βάση των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Η ΕΒΕ στις σχολές που ανήκουν σε περισσότερα από ένα πεδία διαμορφώνεται από το μικρότερο μέσο όρο, συνεπώς η μικρότερη ΕΒΕ στις κοινές σχολές είναι το 8,27 για τις σχολές που εντάσσονται και στο 4ο Πεδίο.

Η Εκτίμηση

https://www.naftemporiki.gr/society/948444/i-ektimisi-gia-ti-diamorfosi-ton-vaseon-2021/