Πρόβλημα για 2 στους 3 υποψηφίους

Σάββατο, 17 Ιουλίου 2021

Του Στράτου Στρατηγάκη 
Μαθηματικού - Ερευνητή

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα μείνουν εκτός ΑΕΙ το 2021 δεν μπορεί να προσδιοριστεί με απόλυτη ακρίβεια διότι γνωρίζουμε την κατανομή των υποψηφίων στην κλίμακα των μορίων και γνωρίζουμε τον ελάχιστο μέσο όρο που πρέπει να υπερβαίνει ένας υποψήφιος  για να δηλώσει ένα τμήμα. Αυτά τα δύο μεγέθη δεν σχετίζονται απολύτως διότι στα μόρια υπάρχουν οι συντελεστές βαρύτητας ενώ στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής δεν υπάρχει. Μπορούμε, όμως, να κάνουμε μία αρκετά ακριβή συσχέτιση. Το ελάχιστο όριο που πρέπει να ξεπερνά ο υποψήφιος για να δηλώσει ένα τμήμα είναι ανά πεδίο, 8,94, 9,58, 9,7 και 8,27 στο 4ο Πεδίο. Αυτό δεν αντιστοιχεί ακριβώς στα μόριά του, γιατί υπάρχουν οι συντελεστές βαρύτητας. Στον πίνακα 1, βλέπουμε τον αριθμό των υποψηφίων που θα μείνουν εκτός ΑΕΙ. Στο δεύτερο και το τέταρτο Πεδίο υπάρχουν κοινές σχολές οπότε το όριο του 8,27 θα επιτρέψει και σε υποψηφίους με λιγότερα από 8.000 μόρια να εισαχθούν. Γι’ αυτό δεν τους συμπεριλάβαμε στη λίστα. Ένας στους τρεις υποψηφίους δεν θα έχει δικαίωμα να υποβάλει μηχανογραφικό και φυσικά να εισαχθεί στα ΑΕΙ.

Πίνακας 1: Πανελλαδικές 2021: Αριθμός υποψηφίων εκτός ΑΕΙ
1ο Πεδίο 2ο Πεδίο 3ο Πεδίο 4ο Πεδίο
8.000 ≤ ΜΟΡΙΑ < 9.000
1.453 631 2.084
7.000 ≤ ΜΟΡΙΑ < 8.000
1.468 763 575 1.333 4.139
0 ≤ ΜΟΡΙΑ < 7.000
5.605 2.651 2.499 7.710 18.465
Σύνολο υποψηφίων εκτός ΑΕΙ
24.688
Σύνολο Υποψηφίων
        74.379
Ποσοστό υποψηφίων εκτός ΑΕΙ
        33,19%
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

Αλλά και από όσους έχουν δικαίωμα να υποβάλουν Μηχανογραφικό, δεν έχουν όλοι το δικαίωμα να δηλώσουν όλα τα τμήματα. Όσοι υπερβαίνουν το 14,5 σε μέσο όρο δεν έχουν κανένα περιορισμό και δεν πρέπει να ασχολούνται καθόλου με την ΕΒΕ, όσοι, όμως, βρίσκονται μεταξύ 9 και 14,5 έχουν σοβαρούς περιορισμούς που έθεσαν τα ίδια τα τμήματα όταν όρισαν συντελεστές για την ΕΒΕ μεταξύ 0,8 και 1,2, ως όφειλαν. Ας δούμε το παράδειγμα των Αρχιτεκτονικών Σχολών που έχουν την ιδιαιτερότητα να απαιτούν την εξέταση σε ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, που απαιτεί κοπιαστική προετοιμασία και, συνεπώς, έχουν συγκεκριμένο κοινό. Μέχρι πέρυσι υπήρχε το όριο του 10 που έπρεπε να ξεπερνά ο υποψήφιος και στα δύο σχέδια για να μπορεί να δηλώσει αυτά τα τμήματα. Φέτος ορίστηκαν διαφορετικά όρια σε κάθε τμήμα, που μπορείτε να δείτε στον πίνακα 2. Αυτό με τη λογική της αυτονομίας κάθε τμήματος. Τα διαφορετικά όρια δημιουργούν παρενέργειες. Η πρώτη είναι ότι η ΕΒΕ έχει ως σκοπό να διαχωρίσει τους υποψηφίους που είναι ικανοί για σπουδές στα ΑΕΙ από αυτούς που δεν είναι. Αν ένας υποψήφιος γράψει 16 στο Ελεύθερο Σχέδιο είναι ικανός να σπουδάσει Αρχιτεκτονική σε έξι τμήματα αλλά όχι στην Ξάνθη. Αν γράψει 15 είναι ικανός να σπουδάσει Αρχιτεκτονική σε τρία τμήματα και αν έχει γράψει 13 είναι ικανός να σπουδάσει Αρχιτεκτονική μόνο στα Ιωάννινα. Πιστεύω ότι ένας υποψήφιος είναι ικανός να σπουδάσει Αρχιτεκτονική ή δεν είναι. Θα έπρεπε, λοιπόν, η ΕΒΕ να είναι η ίδια για όλα τα τμήματα που είναι αντίστοιχα και μπορείς να πάρεις μετεγγραφή από το ένα στο άλλο. Δεν έχουν κανένα νόημα τα διαφορετικά κριτήρια ανά πόλη. Θα μου πει κάποιος ότι και στο εξωτερικό κάθε Σχολή βάζει τα δικά της κριτήρια εισαγωγής. Φυσικά, αλλά δεν υπάρχει η έννοια των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Τα διαφορετικά όρια εισαγωγής κάθε σχολής δημιουργούν και άλλες παρενέργειες πιο πρακτικές. Σύμφωνα με τις βαθμολογίες που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας στο Ελεύθερο Σχέδιο πάνω από 18 έγραψαν 53 υποψήφιοι. Έχοντας βάλει ως όριο το 17,37 το τμήμα της Ξάνθης αυτομάτως περιορίζει τον αριθμό των υποψηφίων που μπορούν να δηλώσουν το τμήμα σε περίπου 60 άτομα στο σύνολο των 1402 υποψηφίων που διαγωνίστηκαν στο Ελεύθερο Σχέδιο. 476 υποψήφιοι έγραψαν μεταξύ 15 και 18 στο Ελεύθερο Σχέδιο και μπορούν να δηλώσουν στο Μηχανογραφικό τους τα τμήματα Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πάτρας όσοι από αυτούς υπερβαίνουν το όριο του 15,79. Έχουμε ακόμη 671 υποψηφίους που έγραψαν μεταξύ 12 και 15. Ελάχιστοι από αυτούς (όσοι πέρασαν το 14,21) μπορούν να δηλώσουν τα τμήματα Πάτρας και Χανίων και οι υπόλοιποι περίπου 600 θα διεκδικήσουν μία από τις 53 θέσεις που διαθέτει η Αρχιτεκτονική Ιωαννίνων. Σας φαίνεται λογικό; Εμένα όχι.

Για να συνοψίσουμε τι αναμένουμε να γίνει με τους υποψηφίους Αρχιτέκτονες. Το τμήμα της Ξάνθης που πέρυσι είχε 99 εισακτέους Γενικού Λυκείου, φέτος αναμένεται να έχει λιγότερους από 10, αφού με την υψηλή ΕΒΕ που όρισε πρέπει να είναι κάποιος αριστούχος για να εισαχθεί, οπότε μπορεί να πάει όπου θέλει. Θα εισαχθούν, λοιπόν, στην Ξάνθη μόνο τα παιδιά από τους γύρω νομούς που αρίστευσαν στις εξετάσεις. Το πολύ 476 υποψήφιοι θα διεκδικήσουν μία από τις 275 θέσεις σε Αθήνα Πάτρα και Θεσσαλονίκη, εφόσον φυσικά ξεπερνούν και την ΕΒΕ του τμήματος και την ΕΒΕ του γραμμικού σχεδίου. Υπάρχουν ακόμη περίπου 450 υποψήφιοι που θα διεκδικήσουν μία από τις 45 θέσεις που διαθέτει η Αρχιτεκτονική Ιωαννίνων. Περίπου 450 πρέπει να είναι οι υποψήφιοι που βρίσκονται μεταξύ 12,63 και 14, εφόσον ξεπερνούν και τις άλλες δύο ΕΒΕ.

Να σημειώσουμε ότι οι ΕΒΕ του πίνακα αποτελούν εκτιμήσεις μας και δεν είναι οι επίσημες, που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας

Πίνακας 2: Πανελλαδικές 2021: Θέσεις και ΕΒΕ των Αρχιτεκτονικών Σχολών

 

Αριθμός θέσεων 2021 Βάση 2020 ΕΒΕ τμήματος ΕΒΕ Ελ. Σχεδίου ΕΒΕ Γρ. Σχεδίου
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αθήνας
85 19165 11,96 14,24 15,79
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκης
94 17885 11,96 14,24 15,79
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας
94 16365 14,35 12,82 14,21
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Βόλου
103 15100 11,96 14,24 15,79
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ιωαννίνων
45 14505 9,57 11,39 12,63
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Χανιά
103 12760 10,76 12,82 14,21
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ξάνθη
99 12335 13,16 15,66 17,37
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

Στον πίνακα 3 βλέπουμε συγκεντρωτικά τις επιπτώσεις της ΕΒΕ στους υποψηφίους. Οι περίπου 25.125 που έχουν περισσότερα από 14.000 μόρια δεν επηρεάζονται καθόλου από την ΕΒΕ. Οι περίπου 24.566 που έχουν λιγότερα από 14.000 μόρια μπορούν να υποβάλουν Μηχανογραφικό, αλλά θα έχουν προβλήματα με τις σχολές που θα μπορούν να δηλώσουν, όπως είδαμε με το παράδειγμα των Αρχιτεκτονικών. Θα έχουμε συνωστισμό υποψηφίων στα τμήματα με χαμηλό συντελεστή ΕΒΕ και κενές θέσεις στα τμήματα με υψηλό συντελεστή ΕΒΕ. Υπάρχουν και οι 24.688 υποψήφιοι που θα μείνουν εκτός ΑΕΙ.

Πόσο εύκολο ήταν να σταματήσουν να μπαίνουν στα ΑΕΙ υποψήφιοι με 2 με 5 ακόμη και με 7 απλά μειώνοντας τον αριθμό των εισακτέων κατά 10 έως 15.000. Αντί του απλού επέλεξαν το πολύπλοκο, που θα δημιουργήσει πρόβλημα σε δύο στους 3 υποψηφίους.

Πίνακας 3: Επιπτώσεις της ΕΒΕ
Αριθμός Υποψηφίων  
25.125 Καμία επίπτωση
24.566 Πιθανό πρόβλημα με το Μηχανογραφικό
24.688 Εκτός ΑΕΙ
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

https://www.naftemporiki.gr/society/845966/provlima-gia-2-stous-3-ypopsifious/