Ένας στους τρεις εκτός ΑΕΙ

Σάββατο, 27 Μαρτίου 2021

Του Στράτου Στρατηγάκη 
Μαθηματικού - Ερευνητή

Όσο ερχόμαστε πιο κοντά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, με τα σχολεία κλειστά, οι ερωτήσεις των υποψηφίων πληθαίνουν για τον αριθμό των υποψηφίων που δεν θα εισαχθούν στα ΑΕΙ, καθώς όλοι προσπαθούμε να προβλέψουμε τις επιπτώσεις που θα έχει η εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ), που θα εφαρμοστεί φέτος για πρώτη φορά. Για να προσδιορίσουμε όσο είναι αυτό εφικτό τις επιπτώσεις της εφαρμογής της ΕΒΕ χρησιμοποιήσαμε τα στοιχεία των Πανελλαδικών Ημερήσιου Γενικού Λυκείου του 2020 που έχουμε στη διάθεσή μας και την υπόθεση ότι τα Τμήματα των ΑΕΙ με χαμηλή βάση θα υιοθετήσουν όλα τον χαμηλότερο συντελεστή για τον προσδιορισμό της ΕΒΕ, το 0,8 δηλαδή.

Με βάση αυτές τις υποθέσεις βλέπουμε στον πίνακα 1 τον ελάχιστο μέσο όρο που χρειάζεται για να έχει δικαίωμα να εισαχθεί σε κάποιο τμήμα. Στα τρία πεδία το ελάχιστο είναι γύρω στο 9, που μεταφράζεται σε 9000 μόρια περίπου. Στο 4ο Πεδίο η ΕΒΕ διαμορφώνεται σημαντικά χαμηλότερα στο 7,85, που σημαίνει ότι όσοι βρίσκονται πάνω από 8000 μόρια μπορούν να εισαχθούν.

Πίνακας 1: Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής στα Πεδία σύμφωνα με τα στοιχεία του 2020

 

Μ.Ο. επιδόσεων Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής με συντελεστή 0,80 Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής με συντελεστή 1,20
1ο Πεδίο 11,1 8,88 13,32
2ο Πεδίο 11,44 9,15 13,73
3ο Πεδίο 11,56 9,25 13,87
4ο Πεδίο 9,81 7,85 11,77
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

Στον πίνακα 2 βλέπουμε τον αριθμό των υποψηφίων που έγραψαν κάτω από 9000 μόρια και θα μείνουν εκτός των ΑΕΙ αν ισχύσουν τα προηγούμενα. Η κλάση των 8000 έως 9000 μορίων στο 4ο πεδίο είναι κενή, γιατί οι υποψήφιοι αυτής της κλάσης θα εισαχθούν. Το ίδιο θα συμβεί με τους υποψηφίους του 2ου πεδίου. Θα εισαχθούν όσοι βρίσκονται μεταξύ των 8000 και των 9000 μορίων σε Τμήματα που είναι κοινά με το 4ο Πεδίο και θα έχουν την ΕΒΕ του 4ου Πεδίου. Γι’ αυτό λείπει και αυτός ο αριθμός. Στα τμήματα που ανήκουν και στα 4 Επιστημονικά Πεδία η ΕΒΕ θα είναι 7,85, όμως υπάρχουν μόνο δύο τμήματα με βάση μικρότερη των 8000 μορίων, οπότε δεν θα επηρεάσει η χαμηλότερη ΕΒΕ αυτών των τμημάτων την εισαγωγή. Να σημειώσουμε ότι ο μέσος όρος των μαθημάτων το 2020 ήταν ακριβώς το ίδιο με τα μόρια, γιατί δεν υπήρχαν συντελεστές βαρύτητας το 2020.

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι ο αριθμός των υποψηφίων που θα μείνουν εκτός ΑΕΙ είναι 23.536, σύμφωνα με τα περσινά στοιχεία. Αυτός ο αριθμός αφορά μόνο τους υποψηφίους από το Ημερήσιο Γενικό Λύκειο, που αποτελεί τη μεγαλύτερη ομάδα υποψηφίων. Σ’ αυτό τον αριθμό θα πρέπει να προστεθεί και ο αριθμός των υποψηφίων που θα μείνουν εκτός ΑΕΙ και των άλλων κατηγοριών υποψηφίων, από τα ΕΠΑΛ ημερήσια και εσπερινά. Στα ΕΠΑΛ προ της καθιέρωσης της ΕΒΕ εισαγόταν περίπου το 46% των υποψηφίων. Ο τελικός αριθμός των υποψηφίων που θα μείνουν εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι κοντά στις 30.000 υποψήφιοι συνολικά. Θα εισαγόταν στα ΑΕΙ το 65,93% των υποψηφίων του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αν εφαρμοζόταν η ΕΒΕ πέρυσι. Εισήχθη πέρυσι, που δεν εφαρμόστηκε η ΕΒΕ το 88,15% των υποψηφίων, που αποτελεί ρεκόρ όλων των εποχών στο ποσοστό εισαγωγής, όπως φαίνεται στον πίνακα 3. Πράγματι ήταν παράλογο αυτό το ποσοστό εισαγωγής που επετεύχθη με την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ, την ίδρυση νέων Τμημάτων και την αύξηση του αριθμού των εισακτέων. Το ποσοστό εισαγωγής τα προηγούμενα χρόνια βρισκόταν περίπου στο 75% για τους υποψηφίους από Γενικό Λύκειο, δίνοντας ένα ποσοστό εισαγωγής γύρω στο 70% για όλες τις κατηγορίες υποψηφίων.

Με το ποσοστό εισαγωγής να πέφτει στο 65,93% με την εφαρμογή της ΕΒΕ στους υποψηφίους από το Γενικό Λύκειο, έχουμε μία σημαντική διαφορά που θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε σε μία πρόταση: ένας στους τρεις υποψηφίους Ημερήσιου Γενικού Λυκείου θα μείνει εκτός ΑΕΙ. Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι φέτος, μέσα στην τρέλα της πανδημίας, θα πρέπει να διαβάσουν περισσότερο αν θέλουν να γράψουν το 80% του πανελλήνιου μέσου όρου, που απαιτείται για να μην μείνουν εκτός των ΑΕΙ.

Πίνακας 2: Οι επιδόσεις των υποψηφίων σύμφωνα με τα στοιχεία 71.159 υποψηφίων του 2020

 

Αριθμός Υποψηφίων με 0 – 7.000 Αριθμός Υποψηφίων με 7.000 – 8.000 Αριθμός Υποψηφίων με 8.000 – 9.000
1ο Πεδίο 5132 1353 1353
2ο Πεδίο 2726 845  
3ο Πεδίο 1918 594 694
4ο Πεδίο 7655 1266  
Σύνολο 17431 4058 2047
Σύνολο Υποψηφίων εκτός ΑΕΙ 23.536
Σύνολο Υποψηφίων 71.159
Ποσοστό Επιτυχίας 65,93%
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης
Πίνακας 3: Ποσοστό Επιτυχίας Υποψηφίων Γενικού Λυκείου
Έτος Ποσοστό
2020 88,15%
2019 86,07%
2018 79,68%
2017 76,87%
2016 77,93%
2015 76,66%
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

https://www.naftemporiki.gr/opinion/254664/enas-stous-treis-ektos-aei/