Η ελάχιστη και μέγιστη τιμή για τον υπολογισμό της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021

Του Στράτου Στρατηγάκη 
Μαθηματικού - Ερευνητή

Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας το εύρος των συντελεστών με τους οποίους θα πολλαπλασιαστεί ο μέσος όρος των επιδόσεων των υποψηφίων, ώστε να προκύψει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ). Στα μαθήματα των Επιστημονικών Πεδίων το εύρος είναι μεταξύ 0,8 και 1,2. Στα Ειδικά Μαθήματα το εύρος είναι μεταξύ του 0,7 και του 1,1. Πώς θα διαμορφωνόταν η μέγιστη και η ελάχιστη ΕΒΕ μπορείτε να δείτε στους πίνακες 1 και 2. Μένει τώρα το κάθε τμήμα να ορίσει το συντελεστή που επιθυμεί μέσα στο εύρος που ορίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Πρόκειται για μία διαδικασία χωρίς ιδιαίτερο νόημα, που δίνει μία ψευδαίσθηση ότι τα Πανεπιστήμια συμμετέχουν στην επιλογή των φοιτητών. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει, γιατί υπάρχει το προκαθορισμένο εύρος. Έτσι αναμένουμε τα Τμήματα που έχουν χαμηλές βάσεις να υιοθετήσουν όλα το συντελεστή 0,8, ώστε να χάσουν τους λιγότερους δυνατούς φοιτητές. Τα τμήματα που βρίσκονται στο μέσον της κλίμακας δεν έχουν κανένα λόγο να επιλέξουν τον υψηλό συντελεστή, συνεπώς αναμένουμε να επιλέξουν και αυτά το χαμηλό συντελεστή. Τέλος τα περιζήτητα τμήματα δεν τα επηρεάζει καθόλου η ΕΒΕ, οπότε θα μπορούσαν να επιλέξουν τον υψηλότερο συντελεστή. Τι νόημα έχει πιο συντελεστή ΕΒΕ θα ορίσει ένα Τμήμα Ιατρικής; Κανένα.

Η ΕΒΕ κάθε τμήματος (το γινόμενο του μέσου όρου των επιδόσεων επί το συντελεστή που θα ορίσει κάθε Τμήμα) θα συγκριθεί με το μέσο όρο των επιδόσεων του υποψηφίου, χωρίς να εφαρμόζονται οι συντελεστές βαρύτητας και αν ο υποψήφιος έχει μέσο όρο στα 4 μαθήματα του πεδίου του μεγαλύτερο ή ίσο από την ΕΒΕ του τμήματος μόνο τότε μπορεί να δηλώσει το τμήμα στο Μηχανογραφικό του.

Στα Τμήματα που ανήκουν σε περισσότερα από ένα Πεδία παίρνουμε ως μέσο όρο των επιδόσεων το μικρότερο μέσο όρο. Για τα τμήματα Παιδαγωγικών, για παράδειγμα, που ανήκουν και στα 4 Πεδία θα πάρουμε ως μέσο όρο το 9,81, που θα μας δώσει ΕΒΕ 7,85, σύμφωνα πάντα με τις επιδόσεις των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2020.

Στα ειδικά μαθήματα εφαρμόζεται και εδώ η ΕΒΕ, με διαφορετικό εύρος συντελεστών: από 0,7 έως 1,1. Στον πίνακα 2 βλέπουμε ότι σύμφωνα με τους περσινούς βαθμούς αυτοί οι συντελεστές δίνουν ΕΒΕ κοντά στο 10, όπως ίσχυε και πέρυσι, εκτός από την Αρμονία και  τη Μουσική Αντίληψη και Γνώση, όπου οι βαθμοί ήταν πολύ χαμηλότεροι, λόγω αυξημένης δυσκολίας του μαθήματος. Αυτό είναι και το νόημα της ΕΒΕ: Όταν οι επιδόσεις είναι χαμηλές χαμηλώνει και η ΕΒΕ, όταν οι επιδόσεις είναι υψηλές ορίζεται υψηλότερη ΕΒΕ.

Στα Τμήματα που υπάρχει επιλογή ειδικών μαθημάτων, όπως για παράδειγμα κάποια Τμήματα Τουρισμού, όπου ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει σε ποια ξένη γλώσσα θα εξεταστεί, ως μέσος όρος των επιδόσεων λαμβάνεται ο χαμηλότερος μέσος όρος. Στο παράδειγμά μας με τα στοιχεία του 2020 έχουμε τις χαμηλότερες επιδόσεις στα Αγγλικά, συνεπώς ο μέσος όρος αυτών θα μετρήσει για τον υπολογισμό της ΕΒΕ του Τμήματος.

Μένει να καθορίσουν τα Πανεπιστημιακά Τμήματα τους συντελεστές που επιθυμούν μέσα στα όρια που καθόρισε το Υπουργείο Παιδείας. Φυσικά και όταν οριστούν οι συντελεστές από τα τμήματα και πάλι δεν θα γνωρίζουμε την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, αφού δεν θα γνωρίζουμε το μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων. Αυτόν θα τον μάθουμε στις 30 Ιουνίου όταν, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Αυτή η αλλαγή και η επαναφορά των συντελεστών βαρύτητας είναι οι δύο αλλαγές που θα ισχύσουν από φέτος στην εισαγωγή στα ΑΕΙ. Όλες οι άλλες αλλαγές θα ισχύσουν από τις Πανελλαδικές του 2021.

Πίνακας 1: Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής στα Πεδία σύμφωνα με τα στοιχεία του 2020
  Μ.Ο. επιδόσεων Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής με συντελεστή 0,80 Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής με συντελεστή 1,20
1ο Πεδίο 11,1 8,88 13,32
2ο Πεδίο 11,44 9,15 13,73
3ο Πεδίο 11,56 9,25 13,87
4ο Πεδίο 9,81 7,85 11,77
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης
Πίνακας 2: Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής στα Ειδικά Μαθήματα σύμφωνα με τα στοιχεία του 2020
Μάθημα
Μ.Ο. Επιδόσεων Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής με συντελεστή 0,7 Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής με συντελεστή 1,1
Ελεύθερο Σχέδιο
14,13 9,89 15,54
Γραμμικό Σχέδιο
14,95 10,47 16,45
Αγγλικά
11,32 7,92 12,45
Γαλλικά
14,47 10,13 15,92
Γερμανικά
13,87 9,71 15,26
Ιταλικά
13,44 9,41 14,78
Ισπανικά
14,65 10,26 16,12
Αρμονία
10,62 7,43 11,68
Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων
13,5 9,45 14,85
Μουσική Αντίληψη και Γνώση
9,08 6,36 9,99
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

https://www.naftemporiki.gr/opinion/182457/i-elachisti-kai-megisti-timi-gia-ton-ypologismo-tis-elachistis-vasis-eisagogis/