Τα μαθήματα - «καρμανιόλα» των Πανελλαδικών

Δευτέρα, 06 Μαΐου 2019

Του Στράτου Στρατηγάκη

Μαθηματικού - Ερευνητή

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις βρίσκονται προ των πυλών. Οι υποψήφιοι κάνουν την επανάληψη της ύλης και προσπαθούν να κλείσουν όσα κενά υπάρχουν. Ας δούμε ποια μαθήματα δυσκολεύουν περισσότερο τους υποψηφίους και ποια είναι πιο εύκολα.

Στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες το μεγαλύτερο ποσοστό αποτυχίας σημειώνεται στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, αλλά δεν αντανακλά τη δυσκολία του μαθήματος. Το 35,15% των υποψηφίων που δήλωσαν ότι θα εξεταστούν πήραν βαθμό μικρότερο από 5. Αυτό σημαίνει είτε ότι δεν παρουσιάστηκαν στις εξετάσεις είτε ότι είχαν σταματήσει να το διαβάζουν πολύ καιρό πριν. Το αντίστοιχο ποσοστό στις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής ήταν 68,88%. Είναι προφανές ότι δεν πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας.

Στη Νεοελληνική Γλώσσα δεν έχουμε ακραίες επιδόσεις στο σύνολο των υποψηφίων. Λίγοι, σχετικά, υποψήφιοι γράφουν κάτω από τη βάση, μόλις το 15,9% ποσοστό μικρό σε σχέση με τα άλλα μαθήματα. Ελάχιστο είναι, όμως, και το ποσοστό των αριστούχων, μόλις 0,85%. Δηλαδή το 83,25% γράφει μεταξύ 10 και 18. Αυτός είναι, πιστεύω, ο λόγος που πάντα το πρώτο μάθημα που εξετάζεται στις Πανελλαδικές είναι η Νεοελληνική Γλώσσα.

Ανθρωπιστικές Σπουδές.

Το μάθημα με τη μεγαλύτερη αποτυχία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι η Ιστορία, με ποσοστό υποψηφίων που έγραψαν κάτω από τη βάση 46,21%. Δηλαδή ένας στους δύο υποψηφίους δεν κατάφερε να περάσει το 10 στην Ιστορία. Το μάθημα με τη μικρότερη επιτυχία είναι τα Αρχαία Ελληνικά, με ποσοστό αριστούχων 4,67%. Τα Λατινικά αποτελούν το παραδοσιακά εύκολο μάθημα της Ομάδας Προσανατολισμού με ποσοστό αριστούχων 28,32%.

Θετικές Σπουδές

Οι υποψήφιοι αυτής της Ομάδας Προσανατολισμού διεκδικούν θέσεις στα Πολυτεχνεία και τις Ιατρικές Σχολές και φαίνεται ότι είναι, κατά μέσο όρο, υψηλότερου επιπέδου από τους υποψηφίους των άλλων Ομάδων Προσανατολισμού. Μπορούμε να το δούμε από το μόνο κοινό μάθημα που υπάρχει σε όλες τις Ομάδες Προσανατολισμού τη Νεοελληνική Γλώσσα. Έχουμε το μικρότερο ποσοστό υποψηφίων που έγραψαν κάτω από τη βάση και το μεγαλύτερο ποσοστό αριστούχων. Η διαφορά φαίνεται και στα Μαθηματικά που αποτελούν κοινό μάθημα με τις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής, με τα ποσοστά αριστούχων και υποψηφίων με βαθμό μικρότερο του 10 να έχουν πολύ μεγάλη διαφορά. Το δυσκολότερο μάθημα εδώ μετά τα Μαθηματικά είναι η Φυσική και ακολουθεί η Βιολογία. Η Χημεία αποτελεί το εύκολο μάθημα της Ομάδας Προσανατολισμού με έναν στους τέσσερις υποψηφίους να γράφει άριστα.

Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

Τα Μαθηματικά αποτελούν το Βατερλό των υποψηφίων της Ομάδας Προσανατολισμού, που έγραψαν κάτω από τη βάση σε ποσοστό 83,17%! Το αντίστοιχο ποσοστό πέρυσι ήταν 83,46%, αποδεικνύοντας την προβληματική διδασκαλία των μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το δυσκολότερο μεταξύ των άλλων μαθημάτων αποδεικνύεται η Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ( η Πληροφορική δηλαδή). Οι μισοί υποψήφιοι έγραψαν κάτω από τη βάση και μόλις το 9,87% αρίστευσε.

Αναβαθμολογήσεις

Το μάθημα με το μεγαλύτερο ποσοστό αναβαθμολογήσεων είναι η Νεοελληνική Γλώσσα, με το ποσοστό γραπτών που είχαν διαφορά στη βαθμολογία των δύο βαθμολογητών μεγαλύτερη του 12%, να ανέρχεται στο 10,57% των γραπτών. Ακολουθούν η Ιστορία με ποσοστό αναβαθμολογήσεων 5,58% και τα Αρχαία Ελληνικά με ποσοστό αναβαθμολογήσεων 4,24%. Στα υπόλοιπα μαθήματα το ποσοστό των βαθμών που αναβαθμολογήθηκαν ήταν από 0,28 στη Χημεία έως 1,80% στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.

Με μικροδιαφορές από χρονιά σε χρονιά, που οφείλονται στα διαφορετικά θέματα, αυτή είναι η δυσκολία των μαθημάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Αν θέλουμε να συνοψίσουμε τα μαθήματα με το μικρότερο αριθμό αριστούχων είναι η Νέα Ελληνική Γλώσσα, τα Αρχαία Ελληνικά, η Ιστορία τα Μαθηματικά, η Πληροφορική και η Φυσική.

Οι επιδόσεις στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018
Ανθρωπιστικές Σπουδές
<10 >18
Νεοελληνική Γλώσσα
15,75 0,9
Βιολογία
59,33 8,62
Αρχαία Ελληνικά
36,59 4,67
Λατινικά
29,10 28,32
Ιστορία
46,21 8,75
Θετικές Σπουδές
Νεοελληνική Γλώσσα
8,14 1,31
Βιολογία Προς
31,43 15,38
Μαθηματικά
56,21 4,98
Φυσική
39,78 16,56
Χημεία
26,25 23,1
Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής
Νεοελληνική Γλώσσα
26,90 0,13
Βιολογία
68,88 6,81
Μαθηματικά
83,17 0,58
ΑΕΠΠ
50,46 9,87
ΑΟΘ
35,37 21,84
Πηγή: ΥΠ.Π.Ε.Θ. Επεξεργασία: Στράτος Στρατηγάκης

https://www.naftemporiki.gr/opinion/293561/ta-mathimata-karmaniola-ton-panelladikon/