Όλες οι αλλαγές στο μηχανογραφικό του 2019

Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2019

Του Στράτου Στρατηγάκη

Μαθηματικού - Ερευνητή

Μεγάλες αλλαγές αναμένονται στο Μηχανογραφικό Δελτίο του έτους 2019. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, αφού αναμένουμε την κατάργηση και των υπόλοιπων ΤΕΙ και την ένταξη της υλικοτεχνικής υποδομής τους, των διδασκόντων και των φοιτητών σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Συνεπώς αναμένουμε και άλλες αλλαγές μέχρι να ολοκληρωθεί η αναδιάρθρωση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας μας, που γίνεται σύμφωνα με τις επιταγές του ΟΟΣΑ.

Η πρώτη μεγάλη αλλαγή έγινε το 2018 με τη συγχώνευση του ΤΕΙ Αθήνας με 32 τμήματα και του ΤΕΙ Πειραιά με 10 τμήματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με 26 τμήματα. Στο Μηχανογραφικό του 2019 έχουμε την κατάργηση του ΤΕΙ Ηπείρου με 9 τμήματα, του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με 7 τμήματα, του ΤΕΙ Θεσσαλίας με 15 τμήματα και του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με 12 τμήματα. Συνολικά 43 τμήματα καταργούνται. Η υλικοτεχνική υποδομή, οι διδάσκοντες και οι φοιτητές των ΤΕΙ εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τον αριθμό των τμημάτων που θα έχουν τα Πανεπιστήμια μπορείτε να δείτε στον πίνακα 1. Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχουμε την κατάτμηση των Τμημάτων ΦΠΨ σε δύο τμήματα το καθένα. Τα νέα τμήματα που θα λειτουργήσουν από το 2019 μπορείτε να δείτε στον πίνακα 2. Τα τμήματα που θα δεχθούν τους πρώτους φοιτητές τους από το 2020 ή 2021 μπορείτε να δείτε στον πίνακα 3. Τα νέα τμήματα θα μπορούσαμε να τα χωρίσουμε σε τρεις ομάδες:

1. Τα τμήματα που αποτελούν φυσική συνέχεια των υπαρχόντων τμημάτων στα ΤΕΙ, όπως για παράδειγμα το τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, που θα συνεχίσει τη λειτουργία του ως τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Το τμήμα είχε και θα έχει έδρα τη Λαμία, έχει εγκαταστάσεις, διδακτικό προσωπικό, πρόγραμμα σπουδών, που μπορεί να αναβαθμιστεί, είναι αντίστοιχο, για τις μετεγγραφές, με το τμήμα του Παν. Δυτικής Αττικής και χορηγεί πτυχίο με συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Καμία απορία, κανένας φόβος να δηλώσουν οι υποψήφιοι τα τμήματα αυτής της κατηγορίας.

2. Τα τμήματα που είναι νέα στο συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο, αλλά γνωστού επιστημονικού αντικειμένου. Τέτοια τμήματα είναι για παράδειγμα το τμήμα Ψυχολογίας στα Ιωάννινα, το τμήμα Κοινωνιολογίας στο Παν. Αθηνών και τα τμήματα Μαθηματικών και Φυσικής στη Λαμία. Υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα τμήματα στα Πανεπιστήμιά μας, συνεπώς είναι γνωστό το επιστημονικό αντικείμενο, οι αντιστοιχίες για τις μετεγγραφές, τα επαγγελματικά δικαιώματα που συνοδεύουν το πτυχίο. Άγνωστος είναι ο βαθμός ετοιμότητας για τη λειτουργία τους το Σεπτέμβριο του 2019. Αυτός εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και πιθανό να είναι διαφορετικός σε κάθε τμήμα, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες. Το τμήμα Ψυχολογίας των Ιωαννίνων είναι πιο πιθανό να είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές του, αφού υπήρχε ο τομέας Ψυχολογίας στο πρώην τμήμα ΦΠΨ, μπορούμε να συμπεράνουμε, λοιπόν ότι υπάρχει ένας πρώτος πυρήνας διδασκόντων για να λειτουργήσει το τμήμα. Σε άλλα τμήματα δεν υπάρχει κάποια βάση ως αφετηρία για τη λειτουργία του τμήματος, όπως το τμήμα Κοινωνιολογίας στο Παν. Αθηνών και τα τμήματα Μαθηματικών και Φυσικής στη Λαμία. Πρέπει να βρεθούν κτίρια, καθηγητές και πρόγραμμα σπουδών μέσα σε 7 μήνες. Η επιλογή τέτοιων τμημάτων στο Μηχανογραφικό εμπεριέχει το ρίσκο να μην είναι εγκαίρως έτοιμα να εκπαιδεύσουν τους νέους φοιτητές τους και να λειτουργήσουν με τη γνωστή ελληνική μέθοδο του βλέποντας και κάνοντας.

3. Η τρίτη κατηγορία νέων τμημάτων είναι αυτά που θεραπεύουν επιστημονικό αντικείμενο που δεν είναι σαφώς προσδιορισμένο και δεν έχουν οριστεί τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων τους. Τέτοια τμήματα είναι, για παράδειγμα, το τμήμα Συστημάτων Ενέργειας στη Λάρισα, το τμήμα Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών στο Βόλο, Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας στην Καρδίτσα. Αυτά τα τμήματα, που θα δεχτούν τους πρώτους τους φοιτητές το Σεπτέμβριο, θα πρέπει μέσα στο επόμενο τρίμηνο να έχουν καθορίσει το πρόγραμμα σπουδών τους και τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων τους, για να γνωρίζουν οι υποψήφιοι αν θα τα επιλέξουν ή όχι.

Είναι προφανές ότι οι επιλογές σπουδών, φέτος περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, πρέπει να γίνουν με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην αντιμετωπίσουν εκπλήξεις οι φοιτητές στις σπουδές τους.

Πίνακας 1: Τα Νέα τμήματα στα Πανεπιστήμια
  Αριθμός Τμημάτων το 2018 Αριθμός Τμημάτων το 2019 Διαφορά Αριθμός Τμημάτων που θα λειτουργήσουν αργότερα Συνολικός Αριθμός Τμημάτων
Παν. Αθηνών
33 41 8 2 43
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
6 9 3 4 13
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
18 34 16 3 37
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
15 23 8 3 26
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
6 9 3 3 12
Σύνολα
78 116 38 15 131
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης
Πίνακας 2: Τμήματα που θα λειτουργήσουν από το 2019
Ίδρυμα Έτη Σπουδών
Νοσηλευτικής (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων 4
Λογοθεραπείας (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων 4
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων 4
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα)
Παν. Ιωαννίνων 4
Μουσικών Σπουδών (Άρτα)
Παν. Ιωαννίνων 5
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  (Άρτα)
Παν. Ιωαννίνων 4
Γεωπονίας (Άρτα)
Παν. Ιωαννίνων 5
Ψυχολογίας (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων 4
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι)
Ιόνιο Πανεπιστήμιο 4
Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος)
Ιόνιο Πανεπιστήμιο 4
Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι)
Ιόνιο Πανεπιστήμιο 4
Κοινωνιολογίας (Αθήνα)
Παν. Αθηνών 4
Φιλοσοφίας (Αθήνα)
Παν. Αθηνών 4
Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Αθήνα)
Παν. Αθηνών 4
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα)
Παν. Αθηνών 4
Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Ψαχνά)
Παν. Αθηνών 4
Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά)
Παν. Αθηνών 4
Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου  (Ψαχνά)
Παν. Αθηνών 4
Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ψαχνά)
Παν. Αθηνών 4
Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά)
Παν. Αθηνών 4
Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)
Γεωπονικό Παν. Αθηνών 5
Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα)
Γεωπονικό Παν. Αθηνών 5
Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα)
Γεωπονικό Παν. Αθηνών 4
Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας 4
Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας 4
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας 4
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας 4
Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας 5
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας 5
Νοσηλευτικής (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας 4
Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα)
Παν. Θεσσαλίας 4
Φυσικοθεραπείας (Λαμία)
Παν. Θεσσαλίας 4
Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας 4
Περιβάλλοντος  (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας 4
Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας 4
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα)
Παν. Θεσσαλίας 4
Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα)
Παν. Θεσσαλίας 5
Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (Τρίκαλα)
Παν. Θεσσαλίας 4
Φυσικής  (Λαμία)
Παν. Θεσσαλίας 4
Μαθηματικών (Λαμία)
Παν. Θεσσαλίας 4
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης
Πίνακας 3: Τμήματα που θα λειτουργήσουν από το 2020 και μετά
Ίδρυμα Έτη Σπουδών
Μετάφρασης και Διερμηνείας (Ηγουμενίτσα)
Παν. Ιωαννίνων 4
Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής (Άρτα)
Παν. Ιωαννίνων 5
Μηχανολόγων Μηχανικών (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων 5
Εθνομουσικολογίας (Ληξούρι)
Ιόνιο Πανεπιστήμιο 4
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Λευκάδα)
Ιόνιο Πανεπιστήμιο 4
Τουρισμού (Κέρκυρα)
Ιόνιο Πανεπιστήμιο 4
Διατροφής και Διαιτολογίας (Ψαχνά)
Παν. Αθηνών 4
Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού (Ψαχνά)
Παν. Αθηνών 4
Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (Αθήνα)
Γεωπονικό Παν. Αθηνών 5
Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον (Αθήνα)
Γεωπονικό Παν. Αθηνών 4
Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής (Αθήνα)
Γεωπονικό Παν. Αθηνών 4
Πολιτισμού και Αγροτικού Τουρισμού (Άμφισσα)
Γεωπονικό Παν. Αθηνών 4
Ψυχολογίας (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας 4
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Καρδίτσα)
Παν. Θεσσαλίας 4
Λογοθεραπείας (Λαμία)
Παν. Θεσσαλίας 4
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

https://www.naftemporiki.gr/opinion/99534/oles-oi-allages-sto-michanografiko-tou-2019/