Η αδικία με τις κοινές σχολές

Σάββατο, 08 Δεκεμβρίου 2018

Του Στράτου Στρατηγάκη

Μαθηματικού - Ερευνητή

Οι σχολές που ανήκουν σε δύο ή περισσότερα επιστημονικά πεδία δηλώνονται στο μηχανογραφικό από υποψηφίους διαφορετικών ομάδων προσανατολισμού. Οι υποψήφιοι αυτοί έχουν εξεταστεί σε διαφορετικά μαθήματα, διαφορετικού βαθμού δυσκολίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να είναι συγκρίσιμα τα μόρια που συγκεντρώνουν γιατί έχουν προκύψει από διαφορετικά μέτρα σύγκρισης.

Στα Παιδαγωγικά, για παράδειγμα, οι υποψήφιοι που προέρχονται από τις Ανθρωπιστικές Σπουδές έχουν εξεταστεί στη Νέα Ελληνική Γλώσσα, τα Αρχαία Ελληνικά, την Ιστορία και τα Λατινικά. Οι υποψήφιοι από τις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής έχουν εξεταστεί στη Νέα Ελληνική Γλώσσα, τα Μαθηματικά, την Πληροφορική και τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Το μόνο κοινό μάθημα στους υποψηφίους του παραδείγματός μας είναι η Νέα Ελληνική Γλώσσα. Τα υπόλοιπα μαθήματα είναι όχι μόνο διαφορετικά, αλλά και διαφορετικού βαθμού δυσκολίας. Αυτό αποτυπώνεται στα μόρια που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι που βλέπουμε στον πίνακα. Βλέπουμε ότι πάνω από 10.000 μόρια είχε το 66,86% των υποψηφίων ΄του 1ου πεδίου, ενώ στο 4ο πεδίο το ποσοστό ήταν μόλις 46,56%. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη και αυξάνει όσο αυξάνουν τα μόρια. Πάνω από 15.000 μόρια είχε το 29,89% των υποψηφίων του 1ου πεδίου και μόλις το 10,92% των υποψηφίων του 4ου πεδίου. Αντίθετα στο 3ο πεδίο το αντίστοιχο ποσοστό είναι 36,60% και στο 2ο πεδίο είναι το 21,62%. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι συνήθως τις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής τις επιλέγουν συνήθως πιο αδύνατοι μαθητές, οπότε είναι λογικό οι επιδόσεις τους να είναι χαμηλότερες.

Η εισαγωγή στα τμήματα Χημείας, για να δούμε ένα άλλο παράδειγμα, γίνεται είτε από το 2ο είτε από το 3ο πεδίο. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι η Νέα Ελληνική Γλώσσα, η Φυσική και η Χημεία που είναι κοινά για τα δύο πεδία. Η μόνη διαφορά είναι ότι οι υποψήφιοι του 2ου πεδίου εξετάζονται στα Μαθηματικά και οι υποψήφιοι του 3ου πεδίου στη Βιολογία. Η διαφορά μόνο σε ένα μάθημα έχει τα αποτελέσματα που βλέπουμε στον πίνακα. Πάνω από 17.500 μόρια συγκεντρώνουν το 15,35% των υποψηφίων από το 3ο πεδίο και μόλις το 6,07% των υποψηφίων από το 2ο πεδίο. Είναι προφανές ότι είναι πολύ πιο εύκολο να εισαχθεί κάποιος υποψήφιος του 3ου πεδίου στα τμήματα Χημείας από έναν υποψήφιο του 2ου πεδίου. Έτσι όταν εντάχθηκαν τα τμήματα Χημείας και στο 3ο πεδίο η βάση τους εκτοξεύτηκε κατά 2.000 μόρια. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και με άλλα τμήματα, όπως τα τμήματα Γεωπονίας και άλλα. 46 τμήματα είναι αυτά που ανήκουν στο 2ο και το 3ο επιστημονικό πεδίο. Εδώ υπάρχει, λοιπόν, μία μεγάλη αδικία για τους υποψηφίους από το 2ο πεδίο, γιατί η διαφορά στο ένα μάθημα δίνει πολύ μεγάλη διαφορά στα μόρια που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι, με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά δύσκολη η εισαγωγή από το 2ο πεδίο σ’ αυτά τα 46 τμήματα.

Για να είναι το σύστημα εισαγωγής δίκαιο δεν πρέπει να υπάρχουν κοινές σχολές σε περισσότερα από ένα πεδία γιατί οι υποψήφιοι που συγκρίνονται για την εισαγωγή τους σ’ αυτές τις σχολές έχουν “ μετρηθεί” με διαφορετικά κριτήρια και, συνεπώς, η σύγκριση δεν είναι δίκαιη. Υπάρχει λύση; Η σωστή λύση θα ήταν να μην υπάρχουν κοινές σχολές. Αυτή η λύση θα δημιουργούσε πρόβλημα στην εισαγωγή στα Παιδαγωγικά, γιατί θα έπρεπε να εξετάζονται σε 4 κοινά μαθήματα οι υποψήφιοι, πράγμα που αυξάνει την πολυπλοκότητα των Εισαγωγικών Εξετάσεων και τον αριθμό των  εξεταζόμενων μαθήματων. Επειδή αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοστεί μένει αυτό το καθεστώς. Πρέπει, όμως, να είναι στόχος τα κοινά τμήματα να είναι τα λιγότερα δυνατά.

Για τα 46 τμήματα – και μόνο γι’ αυτά – που είναι κοινά στο 2ο και 3ο πεδίο θα μπορούσε να υπολογίζονται τα μόρια μόνο από τα τρία κοινά μαθήματα. Στις μη κοινές σχολές θα υπολογίζονται τα μόρια και από τα 4 μαθήματα στα οποία εξετάστηκε ο υποψήφιος. Αυτό σημαίνει ότι για τις σχολές του Πολυτεχνείου θα μετράει και ο βαθμός των Μαθηματικών, μαζί με τα τρία κοινά μαθήματα. Για τις Ιατρικές σχολές θα μετράει και ο βαθμός της Βιολογίας, μαζί με τα τρία κοινά μαθήματα, ενώ για τα τμήματα Χημείας θα μετράει ο βαθμός μόνο στα τρία κοινά μαθήματα, με την ανάλογη προσαρμογή των μαθημάτων βαρύτητας μόνο για αυτές τις σχολές. Αυτό θα μπορούσε να είναι μία λύση για να περιοριστεί η αδικία σε βάρος των υποψηφίων του 2ου πεδίου για τις κοινές σχολές.  Είναι προφανές ότι αυτή η λύση δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε άλλες περιπτώσεις γιατί δεν υπάρχουν τρία κοινά μαθήματα. Μπορεί, όμως, να λύσει το πρόβλημα στις κοινές σχολές του 2ου και 3ου πεδίου, που είναι οι 46 από τις 166 συνολικά κοινές σχολές.

Πανελλήνιες 2018: τα μόρια που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι κάθε πεδίου
  1ο Πεδίο % 2ο Πεδίο % 3ο Πεδίο % 4ο Πεδίο %
Περισσότερα από 10.000 μόρια 66,86 58,33 69,49 46,56
Περισσότερα από 12.500  μόρια 49,20 38,03 52,49 27,74
Περισσότερα από 15.000 μόρια 29,89 21,62 36,60 10,92
Περισσότερα από 17.500 μόρια 8,18 6,07 15,35 1,45
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

https://www.naftemporiki.gr/opinion/1154348/i-adikia-me-tis-koines-scholes-2/